Voor- en Vroegschoolse Educatie


 

Wat is VVE eigenlijk?

VVE betekent  Voor- en Vroegschoolse Educatie en  is bestemd voor jonge kinderen die extra aandacht en/of ondersteuning nodig hebben. De kinderen worden buiten de klas in kleine groepjes begeleid door onze onderwijsassistente Linda Smits. Wij werken hier op school met de methode Piramide. Deze  was in eerste instantie gericht op  de taalontwikkeling en is  in de loop der tijd uitgebreid met  aandacht voor rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.


Het blijkt  een effectief middel om de ontwikkelingsachterstand van kinderen te verkleinen, door in kleine groepjes gerichte ondersteuning  te bieden.  

Spelenderwijs proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen en bij de thema's die in de groepen 1/2 behandeld worden. Er zijn per week drie VVE-momenten. Deze duren ongeveer een half uurtje.  De leerlingen in de VVE groepjes worden getoetst. Dit gebeurt zowel aan het begin  als aan het eind van een periode zodat we een juist beeld hebben van de ontwikkeling van de kinderen.   
 

ONDERSTEUNING

Tot aan de herfstvakantie worden de leerlingen die in groep 2 begeleid zijn in de VVE groepjes, door de onderwijsassistente Linda Smits extra ondersteund bij het leesproces in groep 3.
Na de herfstvakantie starten we met de extra ondersteuning vanuit de VVE voor de leerlingen in de groepen 1/2.