De centrale gedachte van ons onderwijs is dat een kind een ononderbroken ontwikkeling moet kunnen doormaken. Het onderwijs is zo ingericht, dat rekening wordt gehouden met de specifieke (on)mogelijkheden en behoeften van het kind. Het kind zelf is dus de 'norm'.
 

3.1 De inhoud van ons onderwijs


Binnen het samenwerkingsverband werd eerder al gekozen om te streven naar adaptief onderwijs. Dit houdt in dat de school uitgaat van verschillen bij de leerlingen. Zo kan het zijn dat een leerling binnen de groep een eigen programma volgt. Ook hoeft niet elke leerling dezelfde hoeveelheid leerstof te verwerken. Er wordt gekeken of een andere leerstrategie misschien beter aansluit bij een bepaalde leerling. De afgelopen jaren is het handelingsgericht werken een logisch gevolg op dit adaptief concept. Hierbij wordt de leerstof op drie niveaus aangeboden. Het belangrijkste is dat kinderen positief benaderd worden in hetgeen zij kunnen en middels succeservaringen komen tot betere prestaties. Met de komst van Passend Onderwijs kijken we nog meer naar de mogelijkheden van kinderen en denken we in kansen.  De plusgroep, verrijkingsgroepjes en de remedial teaching kunnen nog een extra impuls geven om kinderen die wat meer of wat minder aankunnen passend te begeleiden.