5.2 Inspectierapport


Maar ook extern wordt er naar ’t Schrijverke gekeken. De onderwijsinspectie bezoekt via een vast gelegd tijdpad ( meestal om de 5 jaar) de school en brengt daarna verslag uit over de kwaliteit.

Dat inspectiebezoek heeft onlangs, op 30 mei 2016, plaatsgevonden. Een dag waarop de school uitgebreid werd gescreend.
Klassenbezoeken, gesprekken met  leerkrachten, leerlingen, ouders, directie en zorgteam, het stond allemaal op het programma. En de weken vooraf waren er natuurlijk al stapels documenten toegestuurd, die de inspecteur al een beeld moesten geven hoe het er op dit moment op onze school bijstaat en welke kant we met ons onderwijs op willen gaan.  We wachten op dit moment nog op het eindrapport. We kunnen nu al wel zeggen dat de inspectie aan het bezoek een zeer positief beeld van onze school overhield.             Da’s toch alvast mooi meegenomen!
 
In het schoolplan 2015-2019 zullen wij de positief beoordeelde indicatoren uiteraard handhaven en de verbeterpunten verder optimaliseren.