8.2 Hoofdluis


Hoofdluis is een 'netelig' probleem dat we elk schooljaar wel een aantal malen tegenkomen. In elke klas worden elk schooljaar één of twee hoofdluisouders 'aangesteld'. Om hoofdluis zoveel mogelijk uit te bannen, hebben we geprobeerd tot een structurele oplossing te komen. Het beleid ziet er als volgt uit:
  • preventief worden alle leerlingen gecontroleerd door hoofdluisouders, de eerste dag na elke vakantie;
  • wanneer op een ander moment hoofdluis wordt geconstateerd, hanteren we de onderstaande werkwijze.
Als een leerkracht een melding van hoofdluis krijgt van de ouders, geeft deze zijn groep een folder van de GGD en een briefje mee naar huis waarin staat dat er in de groep hoofdluis is geconstateerd. Het is van het grootste belang dat de ouders op die dag de adviezen uit de folder opvolgen. Dus vragen wij u om uw kinderen goed te controleren en te behandelen om excessen te voorkomen.
Tevens komen de 'hoofdluisouders' op die dag alle kinderen van de betreffende groep controleren.
Ook de groepen waar de broertjes en zusjes van het kind met de luizen zitten, worden gecontroleerd. Na twee weken vindt er opnieuw een controle plaats in de betreffende groepen. De hoofdluisouders werken discreet, zij geven hun bevindingen door aan de directie. De directie geeft de informatie door aan de jeugdverpleegkundige van de GGD, die contact opneemt met de betreffende ouders.
Als na een aantal controles er steeds bij dezelfde leerlingen hoofdluis wordt gevonden, dan neemt de teamleider contact op met de ouders, met het verzoek om hun kind meteen te komen halen en te behandelen, voordat de leerling weer naar school kan gaan. Dit is echter een uiterste maatregel.
Om de controle op de eerste dag na de vakanties mogelijk te maken, verzoeken wij om die dag geen gel te gebruiken.