swoosh

BINGO "UITGEDRAAID"

16-01-2020
We werden al aan ons jasje getrokken door de echte liefhebbers, want u bent gewend dat we vanaf januari de Bingomolen laten draaien

Een initiatief om onze lustrumkas nog wat extra te spekken. We merkten echter dat de laatste jaren de belang-stelling voor de Schrijverkesbingo afnam. Daarom hebben we besloten met dit initiatief te stoppen en de bingomolen met pensioen te laten gaan. We zullen ons bezinnen op mogelijk nieuwe acties, want natuurlijk staat er over tweeëneenhalf jaar wel weer een daverend lustrumfeest op de rol!
Neem contact op