swoosh

STAKING

16-01-2020
In het vorige Opschrijverke kondigden wij al aan dat we op 30 en 31 januari wederom gaan staken.

Wellicht vraagt u zich af waarom de school opnieuw wordt gesloten. Een terechte vraag waarop we een oprecht antwoord verschuldigd zijn. Op zich is het natuurlijk al wonderlijk dat een sector die het afgelopen decennium wat investeringen betreft zover is achter gebleven, zich jarenlang vrijwel niet heeft laten horen en nu vastbesloten en onverminderd doorgaat haar eisen kracht bij te zetten. Het geeft iets aan van de nood die wordt gevoeld. Ook wij doen de deur van de school echt niet graag op slot, maar we willen er wel alles aan doen om te voorkomen dat u in nabije toekomst veel vaker tegen een gesloten deur en een leeg klaslokaal aanloopt. Er zijn gelukkig veel ouders die ons blijven steunen en ook de media besteden regelmatig aandacht aan de schrijnende toestand in het basisonderwijs. Een lerarentekort dat zich zienderogen als een rode vlek uitbreidt over het land en dat binnenkort ook in alle hevigheid Goirle gaat bereiken. Dit jaar zullen 55.000 kinderen concreet te maken krijgen met het leerkrachttekort. Een eventuele griepgolf op korte termijn zal zeker ook over het Schrijverke gaan spoelen, waardoor de eerste "nattigheid" al echt gevoeld gaat worden. We hebben al eerder gemeld dat we met allerlei lapmiddelen achter de schermen tot nu toe uitval van leerkrachten tegen zijn gegaan. Daardoor komen mensen terug op hun vrije dag of worden mensen uit hun reguliere taken gehaald om voor de klas te gaan staan. Wat denkt u wat dat voor de werkdruk betekent? Het kost behoorlijk wat tijd om lessen voor te bereiden, in te spelen op al die individuele verschillen en op niveau les te geven. En dan willen we ons onderwijs ook nog graag verlevendigen met allerlei projecten, activiteiten en festiviteiten. U kunt er wekelijks over lezen. Gelukkig hebben we die passie nog steeds!
Het lijkt alsof het kabinet onlangs over de brug is gekomen, maar dat is absoluut niet waar. Incidentele 'oplossingen' in de vorm van een eenmalig bedrag zetten geen zoden aan de dijk. Dat is in augustus alweer verdampt en volgend schooljaar begint alles weer opnieuw. En ook het verschil in salaris met het V.O. blijft onverminderd groot. Er moet een structurele aanpak komen. Alleen zo kunnen we naar blijvend kleinere klassen, kan de werkdruk worden aangepakt en kan er voldoende ondersteunend personeel worden aangetrokken. Wij vinden dat kinderen de aandacht en kansen moeten krijgen die ze verdienen. En dat geldt niet alleen voor uw kinderen, maar zeker ook voor de komende generaties. Daarom kiest het overgrote deel van het team er opnieuw voor het werk neer te leggen.
Neem contact op