swoosh

CONTROLE LEERPLICHT-CONSULENT

06-02-2020
Voor ouders die overwegen de dag voor de carnavalsvakantie hun kinderen thuis te houden, geven we het volgende bericht van de leerplichtconsulent even door:

Beste schooldirecteuren,
Zoals met de meesten van jullie besproken ga ik vrijdag (21/2) voor de voorjaarsvakantie een school in de Gemeente Goirle en Riel, controleren op aanwezigheid van leerlingen. Uiteindelijk kies ik een school uit waar ik langs ga om ouders te bellen waarvan kinderen afwezig zijn of ziek zijn gemeld en waar nodig ga ik op huisbezoek. Aan jullie wil ik vragen om duidelijk te hebben welke leerlingen die dag afwezig zijn door een ziekmelding/ verlofaanvraag of andere reden.

leerplichtconsulent
Neem contact op