swoosh

CORONAVIRUS

12-03-2020
Hoe je het wendt of keert, het Coronavirus is in korte tijd wel heel dichtbij gekomen. Brabant blijkt dan ook nog eens precies in het episch centrum te liggen.

Afgelopen week werden we als school geconfronteerd met concrete maatregelen om verdere verspreiding van dit virus een halt toe te roepen. Vanaf maandag bleven er klassen thuis, kregen we veel ziekmeldingen van leerlingen en zijn we extra alert op signalen die we kunnen linken aan 'Corona'. Toch bleken we in staat met leerkrachten en leerlingen, die wel aanwezig waren, ons onderwijs te blijven verzorgen, al was er zo nu en dan wel wat improvisatie nodig. Fijn om te ontdekken dat de rust bij onze leerlingen, leerkrachten en ouders bewaard bleef.
Hoe het virus en de daaraan gekoppelde maatregelen zich verder gaan ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. Wel kunnen we u aangeven dat we er op school alles aan doen de onrust wat weg te nemen en alert te blijven. Op bestuursniveau worden de lijnen uitgezet waarbij de richtlijnen van de officiële instanties ( RIVM en overheid) leidend zijn. Daarnaast geeft onze directeur elke ochtend, voor schooltijd, een update over de stand van zaken, zodat we allemaal goed op de hoogte blijven en direct kunnen inspringen op veranderde situaties. Leerkrachten die thuisblijven, staan elke dag op een vast tijdstip via de telefoon in contact met school. Overigens tonen de thuisblijvers allemaal slechts lichte klachten, dus ongerustheid is ook hier niet nodig. De maatregelen zijn bedoeld om elk risico uit te sluiten. Afspraak is wel dat onze collega's eerst geheel klachtenvrij moeten zijn alvorens ze weer voor de klas kunnen staan. En natuurlijk blijven we alert op signalen bij de kinderen.
Ook u willen we vragen waakzaam te zijn. Vaak handen wassen, niesen/hoesten in de elleboog en elkaar geen handen geven, kunnen stappen zijn in de goede richting.
Maar uiteraard vragen wij u de kinderen thuis te houden als u enige symptomen ontdekt die zouden kunnen wijzen in de richting van 'ziek zijn'. Hoesten, kuchen, niesen, verhoging/ koorts of loopneus betekent dus niet naar school!
We moeten daar allemaal onze eigen verantwoordelijkheid in nemen. Voor 'schoolgerelateerde griepvragen' kan men natuurlijk altijd bij ons terecht. Laten we hopen dat we samen steentjes kunnen bijdragen om dit vervelende virus snel onder controle te krijgen.
Neem contact op