swoosh

CORONA WEEK 2

26-03-2020
Terwijl de lente duidelijk van zich doet spreken en de mensen normaal gesproken in dit jaargetijde elkaar steeds meer gaan opzoeken om samen leuke dingen te ondernemen,
is het dit jaar helemaal anders: afstand houden is het devies!

Dit betekent dat kinderen thuis zitten te zwoegen op de lesstof die ze krijgen toegestuurd, dat ouders grotendeels thuiswerken, leerkrachten in videochats met elkaar besprekingen houden en vooral oudere en zieke mensen genoodzaakt
zijn binnen te blijven. De wereld lijkt even op slot te zitten!
Gelukkig blijft het contact tussen leerkrachten, leerlingen en ouders prima gewaarborgd. Van ontzettend veel 'thuisfronten' krijgen we regelmatig updates. Dank daarvoor!
Zo blijven we op de hoogte hoe het met het thuiswerken gaat, zien we foto's en werkstukken voorbij komen en krijgen we te horen welke kinderen al achter het
behang zijn geplakt! In sommige bovenbouwgroepen is er op bepaalde momenten zelfs rechtstreeks digitaal contact tussen leerkracht en leerlingen. Er zijn ook
kinderen die normaal niet heel graag naar school gaan, maar nu niets liever zouden willen dan met vriendjes en vriendinnetjes weer in het klaslokaal te kunnen zitten.
Het kan verkeren!
Het ziet ernaar uit dat de scholen ook na 6 april nog gesloten moeten blijven. Maar die beslissing valt a.s. dinsdag. We gaan ons beraden welke consequenties dat heeft. Natuurlijk wordt daarbij de achterliggende periode geëvalueerd en
kijken we op welke wijze we het thuisonderwijs verder vorm kunnen
geven. We wachten af!

VERKEERSEXAMENS
Theoretisch examen groepen 7
Het VVN theoretisch Verkeersexamen (ook digitaal) kan niet plaatsvinden op de geplande data 30 maart, 31 maart en 2 april. Zodra er meer duidelijkheid is over het verloop van het coronavirus, worden nieuwe data bepaald en gecommuniceerd. Om scholen en kinderen voldoende voorbereidingstijd te geven, vindt het theoretisch examen in ieder geval niet eerder dan in juni plaats.
Zeker nu de klassikale lessen wegvallen, lijkt het voor kinderen uit de groepen 7 dus zinvol om de huiswerkopdrachten via www.vvn.nl en www.juniorEinstein toch te blijven maken. Verkeer leer je namelijk niet alleen voor het verkeersexamen…..

Praktisch examen groepen 8
Het VVN praktisch Verkeersexamen wordt door verschillende partijen georganiseerd. Alle examens zijn in april geannuleerd of uitgesteld. Als de situatie het toelaat, kijkt men op een later moment -uiteraard in overleg met de school- of er een nieuwe datum geprikt kan worden.

AVONDVIERDAAGSE GOIRLE
De Stichting Vierdaagse Goirle heeft besloten om de 42ste editie van de Goirlese Wandelavondvierdaagse 2020 -die zou worden gehouden van maandag 8 juni tot en met donderdag 11 juni - niet door te laten gaan. Naast het feit dat er nog veel geregeld moet worden, de scholen nog steeds gesloten zijn (en veel wordt op of door school geregeld), moet je je ook afvragen of je duizenden deelnemers bij elkaar wilt brengen, ook al zijn de maatregelen dan wellicht opgeheven.
Er bestaat een zeer kleine kans dat de Wandelvierdaagse wordt verschoven naar het najaar.

SCHOOLVOETBAL
Beste Schoolvoetbal-liefhebber,
Vanuit de KNVB volgen wij nauwgezet de laatste ontwikkelingen en adviezen vanuit de overheid en het RIVM op het gebied van het Coronavirus. Op basis daarvan is in een eerder stadium besloten om al het voetbal - dus ook het KNVB Schoolvoetbal - tot en met 6 april 2020 stil te leggen.
Ondertussen horen we steeds vaker van organisatoren en deelnemende scholen, dat het organiseren van de geplande, lokale schoolvoetbaltoernooien dit jaar niet gaat lukken. Dit gaat ook over toernooien die ná 6 april zouden worden gespeeld. Hoe jammer het ook is, gezien de huidige situatie is dit niet meer dan logisch. Ons advies is en blijft om hierin de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM te volgen. Mocht het inderdaad niet meer haalbaar zijn of blijken om de lokale toernooien te organiseren, dan is dat zeer begrijpelijk in de huidige situatie. Op basis van alle berichten die we ontvangen, de onzekerheid over de duur van de maatregelen en de impact die dit heeft op scholen (en lokale organisatoren), gaan wij er ondertussen vanuit dat het KNVB Schoolvoetbal dit jaar niet gespeeld gaat worden volgens de originele toernooiopzet. Erg jammer, maar dit gaat over iets vele malen groter dan voetbal: gezondheid.
Ons uitgangspunt blijft - ook in dit uitzonderlijke jaar - om zoveel mogelijk kinderen op een verantwoorde manier mee te laten doen aan het Schoolvoetbalfeest. Dus kijken we op dit moment naar alternatieve mogelijkheden. We doen dit in overleg met lokale organisatoren en het landelijke projectteam. Gespeelde toernooien, toernooien die nog gepland staan en toernooien niet doorgaan nemen we hierin mee. Maar de pyramide van lokale- en landelijke toernooien (en winnaars) laten we dit jaar noodgedwongen los. Het wordt hoe dan ook een speciale en eenmalige opzet, zonder onnodige risico's voor de gezondheid. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij jullie hierover informeren. Voor nu bedanken we jullie voor alle lokale inzet, voorbereidingen en toernooien tot dusver. Bij vragen of onduidelijkheden proberen wij jullie zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen. Dit doen we via info@knvbschoolvoetbal.nl.

Dominique van der Pauw
Team KNVB Schoolvoetbal
 
Neem contact op