swoosh

(EXTRA) ONDERSTEUNING VOOR OUDERS

26-03-2020
We kunnen ons goed voorstellen dat er in deze periode bij ouders meer opvoedings- en ondersteuningsvragen leven dan normaal gesproken het geval is.
Zoals u van ons gewend bent, staan er ook nu mensen klaar om uw vragen over opvoeding en of ondersteuning te beantwoorden.
Vanuit 't Schrijverke zijn dat de intern begeleiders en Hoofd Onderwijs en Zorg: Mariëtte Veldman IB gr 1/2, Marieke van Elk IB gr 3 t/m 5 en Daniëlle van den Eerenbeemt IB gr 6 t/m 8 of Helma van Laerhoven, HOZ. U kunt contact met hen opnemen via de mail. Als zij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden of niet de juiste hulp kunnen bieden, kunnen zij de consulenten van Plein 013 inschakelen: een van de directe ondersteuners van de school of een van de externe partners uit het ondersteuningsteam.
Vanuit het loket IMW is dat school-maatschappelijk werker Ilse van Beers, vanuit de GGD is dat Schoolverpleegkundige Marlies Arnou of vanuit aandacht voor basiskracht - Sterk Huis is dat speciaal pedagogisch medewerker Judith te Plate.
Wilt U direct contact opnemen met schoolmaatschappelijk werk, dan kan dat via genoemd telefoonnummer: 06-16672661 (rechtstreeks telefoonnummer van Ilse van Beers).
Ook de ouders die b.v. thuis geen laptop of internet hebben of die het heel lastig vinden uitleg te geven over de thuisopdrachten etc. kun-nen terecht met hun vragen.
Voor deze leerlingen en ouders zijn er ondersteuningsmogelijkheden.
Als het ondersteuning is die opge-pakt kan worden door de intern be-geleider zal de IB-er contact opne-men met het gezin of handvatten aan de leerkracht geven zodat de leerkracht contact op kan nemen.
Als het gaat om vragen over de thuisopdrachten, kunnen ouders altijd met de leerkrachten, specia-listen (bv Hoogbegaafdheid) of on-dersteuners van ons team contact opnemen via de mail.
Neem contact op