swoosh

HERINDELING GROEPEN 2 & 5

14-05-2020
Vreemd eigenlijk dat we door een hiaat van 8 weken ineens zo dicht bij het volgend schooljaar zijn aangekomen.
Dat betekent dat men achter de schermen alweer druk bezig is met de voorbereiding daarvan.
Zoals in ons beleidsplan is opgenomen, krijgen leerlingen op 't Schrijverke twee keer te maken met een herverdeling van de groepen: bij de overgang van groep 2 naar groep 3 en van groep 5 naar groep 6. Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat de procedure om tot nieuwe, evenwichtige groepen te komen, heel zorgvuldig wordt doorlopen. Ouders van de betreffende leerlingen worden vandaag via een brief over dit proces geïnformeerd.
Neem contact op