swoosh

SCHOOLJAAR 2019-2020 "ANDERS DAN ANDERS"

09-07-2020
Er is de afgelopen maanden in 't Opschrijverke al zoveel over gezegd en geschreven, dat we het hier niet meer gaan herhalen.
Maar het moge duidelijk zijn dat 20192020 een schooljaar wordt dat we nooit meer zullen vergeten. Ook de laatste dagen blijven we dat 'anders dan anders gevoel' houden: geen ouders in de school om afscheid van te kunnen nemen, groep 8 toont de musical niet in het theater maar op film en oudste kleuters glijden i.t.t. tot andere jaren nu aan alle kanten de kleuterbouw uit! 'Anders dan anders' betekende echter ook dat er moest worden geïmproviseerd, dat er een beroep werd gedaan op creativiteit dat er grenzen werden verlegd. Kortom, dat er in recordtijd dingen werden bereikt, waar we anders jaren over zouden hebben gebrainstormd. Dat gold zowel op school, maar zeker ook voor thuis. Natuurlijk is daarbij lang niet alles in één keer goed gegaan, maar laten we hopen dat we door deze andere manier van denken ook vruchten kunnen plukken voor de toekomst.  
 
En wat die toekomst betreft:                  
Op maandag 24 augustus zien we onze leerlingen graag weer terug. Van nieuwe ontwikkelingen houden we u uiteraard op de hoogte. Voor nu allemaal een welverdiende vakantie gewenst. Ook die zal wellicht wat 'anders dan anders' verlopen, maar het vakantieplezier hoeft er zeker niet minder om te zijn!   
Neem contact op