swoosh

GROEPEN 1 T/M 4 ZELF NAAR BINNEN

03-09-2020
Leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 gaan vanaf maandag 7 september weer zelfstandig naar de eigen groep.
Het buiten verzamelen en ophalen komt daarmee ten einde. Ouders van de betreffende leerlingen werden gisteren hierover geïnformeerd. Zeker nu we ook wat meer richting de wat koudere en nattere tijden gaan is het prettig voor kinderen en teamleden om de kinderen bij de groep te ontvangen. We hopen  daarmee ook een steentje bij te dragen aan het onder controle krijgen van het Covid-virus aangezien we toch vaak nog grote groepen ouders bij het hekwerk lang samen zien staan. We zien dat het dan lastig is om de afstand van 1,5 meter onderling aan te houden.  
 
De kinderen worden aan het eind van de schooldag nog wel  naar de speelplaats gebracht. Leerkrachten zien erop toe dat alle kinderen ook opgehaald worden. Ouders mogen bij het halen en brengen overigens nog  steeds niet op de speelplaats of in de school komen. 
 
Het is de bedoeling dat we deze verandering de komende week zorgvuldig begeleiden. 

OUDERS HOUD AFSTAND!!!
Aansluitend op het vorige stukje vragen we u  om bij het wegbrengen en ophalen ook de nodige afstand in acht te nemen. We zien nog te vaak dat ouders  op dat moment gezellig "samenklonteren"  en dat er overal groepjes ontstaan.  Vooral bij het hek is dat het geval. In het belang van ons allemaal: houd op die momenten echt afstand van elkaar. Spreek bijvoorbeeld met je kind een plekje af ( iets verder  bij het hek vandaan) waar u de kinderen opwacht. 
Neem contact op