swoosh

't OVERBLIJVERKE

24-09-2020
Bij het nakijken van de administratie, zien we dat er veel leerlingen overblijven die nog geen strippenkaart of abonnement hebben afgesloten.
Dit betreft vooral de nieuwe leerlingen die op school zijn ingeschreven vanaf maart 2020. Wij willen u vragen dit zo snel mogelijk te komen regelen. 
 
Ook zijn er leerlingen waarvan hun jaarabonnement nog niet betaald is. Zij hebben hiervoor in juni een brief meegekregen met de vraag dit voor 31 augustus te voldoen. Gelieve dit bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te maken. 
 
Tevens willen wij u erop attenderen dat, als uw kind (meestal) 3x per week overblijft, het voor u goedkoper is een maand- of jaarabonnement af te sluiten dan te kiezen voor een strippenkaart die automatisch afgeschreven wordt. Heeft u nu zo'n strippenkaart en wilt u die omzetten, neem dan contact op. Dit kan via de mail: oc@schrijverke.nl U mag ook langs komen in 't Stipke (lokaaltje naast aula met trap, te bereiken via het speelplein) op vrijdagochtend tussen 8.15 en 8.45 uur. 
Neem contact op