swoosh

UPDATE CORONA

08-10-2020
Vanaf de start van dit schooljaar tot nu hebben 11 teamleden van onze school zich bij de GGD laten testen op Corona. 10 teamleden zijn negatief getest, 1 teamlid is positief getest.
Conform de richtlijnen zijn de betreffende teamleden thuisgebleven in afwachting van de test en de uitslag. In het geval van een negatieve uitslag zijn de collega's daarna weer aan de slag gegaan op onze school. In het geval van een positieve test is de leerkracht 10 dagen in thuisquarantaine gegaan. Pas als de betreffende collega geheel klachtenvrij is, mag daarna het werk op school weer opgepakt worden. Indien een collega positief getest is vindt er afstemming en overleg plaats (met betrokken collega én directeur) met de GGD. Er vindt dan uitgebreid onderzoek plaats waarbij de GGD een risicoinschatting maakt. Indien er tijdens het onderzoek aanleiding is om maatregelen te nemen of informatie te verstrekken, geeft de GGD daar een dringend advies voor. Zodra het onderzoek afgerond is wordt in elk geval de groep van de betreffende collega geïnformeerd. Als er geen bijzondere aanleiding voor is (het risico is dan door de GGD als zeer laag ingeschat) worden andere groepen of geledingen hier niet over geïnformeerd. 
Neem contact op