swoosh

organisatie thuisonderwijs

17-12-2020
Afgelopen dinsdagmiddag begon de Kerstvakantie voor alle kinderen van 't Schrijverke. We hopen dat u en uw kinderen er samen een mooie tijd van maken.

Wij zijn deze dagen druk met het inrichten van het thuisonderwijs van 4 t/m 15 januari, de opvang voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben, de zorg voor de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en de afstemming met kinderen en ouders.

In deze mail informeer ik u in algemene zin. De leerkrachten informeren over groep specifieke zaken via Parro of mail met u.

Opvang
Op maandag 28 december ontvangt u informatie over de inrichting van de opvang voor de periode van 4 t/m 15 januari. U heeft dan de gelegenheid om ook dinsdag 29 december daar nog op te reageren waarna wij die organisatie vorm gaan geven.

Onderwijs
De groepen 1-2 maken werk van een goed gevulde Yurls-pagina, met diverse activiteiten uit alle ontwikkelingsgebieden, voor de gehele periode van 4 t/m 15 januari. De groepen 3 t/m 8 verzorgen een mix van fysieke en online werk- en leeractiviteiten. Er wordt gebruik gemaakt van de Miloo-omgeving waar ook op school al mee gewerkt wordt. De kinderen van de groepen 7 en 8 zijn hier al mee bekend. Alleen om kennis te maken en te checken of het werkt ontvangen de ouders van de kinderen van de groepen 3 t/m 7, via de eigen groepsleerkracht, deze week nog de inlogcodes en de handleiding.

Materialen
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan ook weer aan de slag met thuiswerkpakketten. Die kunnen maandag 4 januari opgehaald worden:

8.30 - 8.45 uur:    Kinderen met achternaam A t/m F
8.50 - 9.05 uur:    Kinderen met achternaam G t/m O
9.10 - 9.25 uur:    Kinderen met achternaam P t/m Z

Let op: Er kan/mag maar 1 persoon per gezin naar de uitdeelpunten op de speelplaats komen

Communicatie en afstemming
Alle groepsleerkrachten zorgen op passende wijze voor een goed contact tijdens de twee weken van thuisonderwijs. In digitale zin werken we via Teams en daarnaast zorgen we voor maatwerk.

Vragen of opmerkingen
Indien u vragen of opmerkingen heeft van algemene aard dan kunt u mij mailen op peter.debaar@edu-ley.nl
De meer groep specifieke zaken legt u via de mail voor bij de groepsleerkrachten.
Gedurende de periode van 4 t/m 15 januari zijn er altijd teamleden op school aanwezig maar veelal niet telefonisch bereikbaar omdat er voor opvang en thuisonderwijs gezorgd wordt. Alhoewel we de voorkeur hebben voor fysieke contactmomenten moeten we u voor nu echt verzoeken om uw vragen of opmerkingen te mailen.

Tot slot
Eerst vakantie en daarna gaan we weer een spannende periode in. We hebben er vertrouwen in dat we voor een goede balans kunnen zorgen in al die verschillende taken die we hierin samen te verzorgen hebben. Aan de andere kant zien we vast en zeker iets over het hoofd. Schroom daarom niet om uw zorg en vragen met ons te delen zodat we goed met u en uw kind af kunnen stemmen.
We hopen iedereen vanaf 18 januari weer te zien in goede gezondheid en met gelukkige energie.

Neem contact op