swoosh

OP WEG NAAR EEN NIEUWE REKENMETHODE

25-02-2021
Onderwijs verandert snel en de bijbehorende methodes veranderen mee. Daarom is het goed om na verloop van tijd eens gericht te kijken of we de gebruikte methodes willen vervangen door nieuwere uitgaves.
Op rekengebied is het dit keer zover. Zo'n proces dient uiteraard zorgvuldig te worden doorlopen. Door een werkgroep onder leiding van de rekenspecialist werden de eerste verkennende onderzoeken gedaan en van daaruit een eerste selectie gemaakt. Tijdens studiedagen werd er teambreed al op verschillende momenten aandacht besteed aan dit thema. We zijn nu zover dat we komende weken een geselecteerde methode gaan uitproberen: Getal en Ruimte Junior. In de groepen 3 t/m 8 wordt daarom één rekenblok vervangen door een blok uit deze nieuwe methode. Uiteraard worden de bevindingen van leerlingen en leerkrachten meegenomen in het vervolg van het proces. We hopen volgend schooljaar met een nieuwe methode te kunnen starten.
Neem contact op