swoosh

Informatie-avonden

30-09-2021
We kijken er naar uit om u weer welkom te heten in onze school en dat is in elk geval mogelijk tijdens de 10-minutengesprekken en de informatieavond.

Tijdens de informatieavond vertellen de leerkrachten van uw kinderen graag over het onderwijs in de betreffende groep van uw zoon of dochter. Deze avond geeft ook kansen om de leerkracht beter te leren kennen en ook de ouders van de klasgenootjes van uw kind te ontmoeten.
De avonden vinden plaats op 11 en 13 oktober. De ouders van de kinderen van de groepen 7 en 8 zien we graag op maandag 11 oktober op school, van 19.00 - 20.00 uur. De ouders van de kinderen van de groepen 1-2 zien we dan graag op 11 oktober van 20.15 -  21.15 uur.
Op woensdag 13 oktober  zien we dan graag de ouders van de groepen 3 en 4 van 19.00 - 20.00 uur op school en die van de groepen 5 en 6 van 20.15 - 21.15 uur uur op school. De informatieavonden vinden plaats in het lokaal van uw zoon of dochter. Om het gezond, werkbaar en toegankelijk te houden voor iedereen, verzoeken we u uitdrukkelijk om 1 ouder per gezin naar de avonden te laten komen. We zijn ons ervan bewust dat, bijvoorbeeld in de situatie van gescheiden ouders, dit niet altijd mogelijk is; we hebben daar natuurlijk begrip voor. Let op: uw kinderen zijn niet uitgenodigd voor deze avonden.
Onze directeur, Peter, en de teamleiders Angeline, Maaike en Angelique zijn op beide avonden aanwezig en in de gelegenheid om vragen te beantwoorden of nader met u kennis te maken. Voor, na, en tussen de informatie-uren door zijn ze aanwezig in de aula nabij de speelplaats.

nb voor de ouders van de groepen 7 en 8: De informatieavond over het voortgezet onderwijs volgt later in dit kalenderjaar.
Neem contact op