swoosh

kindgesprekken

30-09-2021
Zoals u weet vinden wij een sterk pedagogisch klimaat belangrijk op 't Schrijverke. Een veilige omgeving met daarin fijne relaties (verbondenheid) tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.

In onze ogen zijn dit relevante voorwaarden voor welbevinden en om tot ontwikkelen te komen. Om dit klimaat te bereiken en/of vast te houden, werken we o.a. binnen ons onderwijs aan het vergroten van de sociale competenties en zelfvertrouwen van de leerlingen (4V's). Daarbij vinden we het echter ook belangrijk dat we als leerkracht investeren in een vertrouwensband met ieder kind, d.m.v. een persoonlijk gesprek, waarin het kind zèlf kan vertellen hoe het gaat en wat hij of zij nodig heeft.

Dit schooljaar kunnen we dankzij de NPO-financiering faciliteren in tijd en ruimte voor deze gesprekken tussen leerkracht en kind. We starten hiermee in de groepen 5 tot en met 8. Tijdens deze gesprekken zal met name gericht worden op het welbevinden en relaties op school: de basis voor ontwikkeling. Hier willen we u graag bij betrekken. Waarom? Opvoeding en onderwijs zijn niet los van elkaar te zien, kinderen brengen immers de meeste tijd thuis en op school door. Goede samenwerking en betrokkenheid zijn daarom van belang. We willen u dan ook vragen om t.z.t. samen met uw kind een door de leerkracht meegegeven lijst met stellingen in te vullen en hierover te praten. Deze stellingen zijn afkomstig uit ZIEN!, het leerlingvolgsysteem dat we gebruiken voor de sociaal emotionele ontwikkeling. De ingevulde lijst zal de leidraad zijn van het gesprek dat vervolgens tussen de leerkracht en uw kind gevoerd gaat worden.

Neem contact op