swoosh

Welkom ouders, in balans

14-10-2021
De verschillende peilingen bij kinderen, ouders, omgeving en team hebben een duidelijk beeld opgeleverd. We zijn namelijk samen op zoek naar een mooie modus tussen het goede contact van ouders en team aan de ene kant, en de toegenomen zelfstandigheid en autonomie van het kind aan de andere kant.
We zoeken een balans tussen de kansrijke afstemmingsmogelijkheid van ouders en team en de overzichtelijke start van de dag. We menen die voor dit schooljaar gevonden te hebben met de volgende invulling:
  • Elke week direct aansluitend op een vakantie zijn de ouders van harte uitgenodigd om, tijdens het inloopmoment, met hun kind naar de klas te gaan;
  • Aanvullend op deze weken nodigen we u op verschillende momenten extra uit om met uw kind naar de klas te gaan. U kunt daarbij denken aan de dag van de Sintviering, Carnaval, het lustrum (uitnodiging via 't Opschrijverke) en bij hele mooie thema's/projecten van de groep van uw kind (uitnodiging door de eigen groepsleekracht);
  • We willen dat het kind zich zo snel mogelijk veilig, zelfstandig en competent voelt op school. Ouders waarvan het 4-jarige kind nieuw instroomt mogen, in overleg met de leerkracht, hun kind de eerste dagen begeleiden bij binnenkomst om dit doel stap voor stap te bereiken.
  • Onze inloop blijft van 8.20 - 8.30 uur waarbij we die eerste week na de herfstvakantie flexibeler om zullen gaan met 8.30 uur. Wij verwachten van u dat u zich netjes aan de genoemde tijdstippen houdt bij de volgende inloopmomenten. 
Daarnaast het volgende:
  • U blijft van harte uitgenodigd om na schooltijd de leerkracht van uw kind op te zoeken of, middels een afspraak, met hem of haar in gesprek te gaan;
  • Indien u 's ochtends de leerkracht dringend moet spreken bent u uitgenodigd om met uw kind de school in te lopen;
  • Voor - en na schooltijd houden we de speelplaats vrij voor onze kinderen zodat ze met goed overzicht op zoek kunnen naar de betreffende ouder die dan naast de speelplaats of in het park op hem of haar wacht.
Zoals gezegd, is dit onze invulling voor dit schooljaar. Na de carnavalsvakantie zetten we een evaluatie uit bij ouders, omgeving, kinderen en team en met die input bekijken we de invulling voor het schooljaar 2022-2023. Ook bij deze evaluatie en planning trekken we goed op met onze MR zoals we ook gedaan hebben bij dit plan.
Natuurlijk volgen we de landelijke ontwikkelingen op de voet en daar waar noodzakelijk stellen we e.e.a. bij, maar we hopen op hele gezonde ontwikkelingen voor ons allemaal.

nb: We zijn nog in overleg met de organisatie van het bekende koffie-uurtje. Dat komt zeker terug maar we weten nog niet exact op welke manier. Zeer wsl in 't volgende Opschrijverke info hierover.

Neem contact op