swoosh

Nieuw rapport

04-02-2022
Op vrijdag 18 februari (niet op 11 februari al zoals eerder op de kalender stond) krijgen alle kinderen van 5 jaar of ouder voor het eerst het nieuwe rapport mee.
Daar is een heel proces aan vooraf gegaan! Twee jaar geleden begonnen we met de vraag hoe ons rapport beter aan zou kunnen sluiten bij ons huidige onderwijs. We analyseerden de vorige rapporten uitvoerig en doken de theorie in over mogelijke rapportage- en feedbackvormen. We spraken met andere scholen, experts, uitgevers, de MR en gingen op veel studiedagen het gesprek aan met elkaar. Wat vinden we op dit vlak belangrijk om mee te geven aan kinderen en hun ouders? Het onderzoek naar het antwoord op deze vraag leverde ook weer nieuwe vraagstukken op, met name op het gebied van toetsing en verslaglegging. Dat is voor de toekomst een belangrijke uitkomst om mee te nemen in de altijd in ontwikkeling zijnde onderwijsvisie van de school.
Voor nu hebben we een rapport ontwikkeld waarin nog steeds veel persoonlijke woorden gericht zijn aan uw kind. Daarbij is ruimte gekomen voor een stukje eigenaarschap en reflectie van uw kind zelf en ruimte voor foto's van de afgelopen periode. Bovendien zijn de cijfers verdwenen en is de weergave van de ontwikkeling op de verschillende vakgebieden wat meer kindgericht geworden. Behaalde cijfers voor de methodetoetsen blijven uiteraard nog steeds zichtbaar in het ouderportaal van ParnasSys. Tot slot worden de behaalde CITO-scores in grafiekweergave toegevoegd als bijlage aan het rapport. In de nieuwe rapportmap vindt u onder het tabblad 'Info' een toelichting op de onderdelen van het nieuwe rapport. De map zelf gaat de gehele schoolloopbaan mee. U mag de map thuis bewaren, we zullen op tijd aangeven wanneer de map weer mee naar school mag om het volgende rapport toe te voegen.
De implementatie van een nieuw rapport vraagt natuurlijk ook om een zorgvuldige evaluatie. We zullen niet alleen als leerkrachten met elkaar evalueren, maar ook met de kinderen en met u als ouders. Op een later moment zullen we u dus nog vragen naar uw bevindingen rondom het nieuwe rapport en aanpassingen in volgende rapporten zijn dan ook zeker nog niet uitgesloten.
Al met al zijn wij trots op ons nieuwe rapport dat aansluit bij de kernwaarden van onze school: een rapport dat de passie voor het onderwijs aan uw kind uitdraagt, dat vanuit een positief gestemde basishouding gericht is aan uw kind, dat aandacht heeft voor de verbondenheid met anderen én een rapport dat bovenal recht doet aan onze hardwerkende leerlingen die altijd in beweging zijn.
Oudergesprekken
De oudergesprekken vinden plaats in de week van 21 t/m 25 februari, de week voor de carnavalsvakantie. U krijgt van de leerkrachten een seintje vanaf wanneer u zich in kunt tekenen via Parro. Voor de alerte ouder die zich afvraagt of deze gesprekken niet eigenlijk al in de week van 14 februari plaats zouden vinden, dat klopt. Gezien de hoeveelheid toetsen die ingehaald moest worden na alle individuele en klassenquarantaines, zijn zowel de rapporten als de gesprekken een weekje verplaatst.
Neem contact op