swoosh

Onderwijs aan Oekraïense kinderen

31-03-2022
Het zal niemand ontgaan zijn dat wij voor een uitdaging staan om op korte termijn onderwijs te organiseren voor kinderen uit Oekraïne die in onze gemeente worden opgevangen.

Er is nog veel onduidelijk. Bijvoorbeeld het aantal kinderen dat opgevangen moet worden, maar ook de duur van het onderwijs wat georganiseerd moet worden. Inmiddels zijn in de gemeente Goirle de eerste overleggen geweest met gemeente en schoolbesturen. Het bieden van onderwijs aan deze kinderen is een regionale taak waar wij gezamenlijk voor staan en ons gezamenlijk hard voor moeten maken. Het bieden van een veilige plek voor deze kinderen heeft de hoogste prioriteit.
Gisteren zijn we met een eerste groep van 9 kinderen uit Oekraïne gestart op bs. Kameleon.
 
Wat hebben we al wel afgesproken: 
-Dat kleuters in de groepen 1-2 van de scholen zullen worden opgevangen.
- De oudere kinderen op één vaste locatie zullen worden opgevangen.
- Peter de Baar (directeur 't Schrijverke) vanuit het onderwijs de coördinator is.
- Deze eerste gemeenschappelijke locatie zullen we op Kameleon gaan inrichten.  Een eventueel tweede locatie in de nabije toekomst op Kindcentrum Frankische Driehoek.

Met vriendelijke groet, mede namens
Marcel van de Hoven ( bestuurder Tangent , voor de Kleine Akkers ) en Anneke Doorman (bestuurder Groene Lint, voor De Vonder in Riel )
 
 Paul van Aanholt ( bestuurder Edu-Ley).

Neem contact op