swoosh

ziekte en absenten

09-06-2022
Sinds enige tijd is het mogelijk om uw zoon of dochter via Parro ziek of absent te melden.
We stellen het zeer op prijs als u deze optie ook allemaal gebruikt. Dat scheelt voor ons heel wat telefoontjes en verwerking van mailtjes in de ochtend. Daarnaast wordt uw melding direct op de juiste wijze in de leerling administratie van uw kind geplaatst wat uiteraard ook zeer ondersteunend voor ons is.
In Parro kiest u voor de optie 'absent melden' waarna eea voor zich spreekt. Voor elke dag dat uw kind ziek of absent is moet u een nieuwe melding aanmaken ook al blijft uw kind enkele dagen achtereen ziek. Verlof moet nog steeds aangevraagd worden via het verlofformulier wat u op onze website (www.schrijverke.nl) kunt vinden.
Mogelijk ten overvloede: Het is niet de bedoeling dat u de leerkracht nog mailt over een ziekmelding. Als het echt niet lukt via Parro, of als er hele bijzondere omstandigheden zijn, dan kunt u 's ochtends tussen 08.00 uur en 08.30 uur naar school bellen.
Neem contact op