swoosh

Info nieuwe groepen en Kennismakingsmiddag

23-06-2022
Op 30 juni vindt onze jaarlijkse kennismakingsmiddag plaats (13.15 - 14.00 uur).
Alle kinderen schuiven dan door naar de juf/meester waar ze volgend jaar bij in de klas komen te zitten. De nieuwe samenstelling van de groepen 3 en 6 is al bekend, dus deze kinderen maken ook kennis met hun nieuwe klasgenoten. Deze volledige groepsindeling wordt morgen, 24 juni, bekend gemaakt. U ontvangt daarover een mail via Parnassys. De leerkrachten vertellen de verdeling op dat moment ook in de klas.
Neem contact op