swoosh

Driehoekgesprekken en 10-minutengesprekken

29-09-2022
Zoals gebruikelijk komt de eerste ronde oudergesprekken eraan. Vanaf dit schooljaar zijn dat voor de groepen 5 t/m 8 driehoekgesprekken: kind-ouder(s)-leerkracht(en).

Tijdens de informatieavonden zijn de ouders van de betreffende groepen hierover geïnformeerd. De gesprekken van de groepen 1 t/m 4 zijn in de week voor de herfstvakantie (17 t/m 21 oktober). Voor de gesprekken van groep 5 t/m 8 worden twee weken uitgetrokken (10 t/m 21 oktober), aangezien de driehoekgesprekken meer tijd vragen. Let op: U dient zich voor de gesprekken in te tekenen via Parro: Groep 1 t/m 4: intekenen vanaf maandag 10 oktober 15.30 uur.

Groep 5 t/m 8: intekenen vanaf maandag 3 oktober 15.30 uur.

Wilt u als ouder meer weten over driehoekgesprekken en onze visie daarachter, lees dan verder hieronder.

Opvoeding en onderwijs zijn niet los van elkaar te zien, kinderen brengen immers de meeste tijd thuis en op school door. 't Schrijverke is een school die vanuit vertrouwen werkt aan een waardevolle relatie. Verbondenheid ontstaat door in verbinding te staan met jezelf, je omgeving en de wereld om je heen (o.a. leerling-leerkracht-ouders) en heeft een positief effect op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. We zien het stimuleren hiervan als onze taak waarbij we leerlingen handvatten geven om kennis van zichzelf en de ander te genereren. We willen daarnaast graag dat kinderen eigenaarschap ervaren over hun leer- en ontwikkelprocessen en autonomie ervaren. Om de verbinding tussen alle betrokkenen en het eigenaarschap van kinderen verder te versterken, organiseren we vanaf schooljaar 2022-2023 ouder-kind-leerkracht gesprekken, ofwel: driehoekgesprekken. In de 'gouden driehoek' staat het kind centraal en ouders en school ondersteunen het kind vanuit verschillende hoeken. Het kind 'rust' als het ware op de leerkracht en de ouders. De driehoek symboliseert dat school en ouders samen werken aan de ontwikkeling van het kind. Driehoekgesprekken worden gevoerd tussen leerling, ouder en leerkracht. Tijdens dit gesprek kunnen doelen en resultaten van de leerling worden doorgenomen, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Belangrijk bij het gesprek, is dat het kind een groot aandeel heeft in het gesprek en er ruimte is voor zijn of haar inbreng. Hiermee krijgen kinderen meer verantwoordelijkheid in de sturing van hun ontwikkelprocessen, ouders worden hierbij op een ondersteunende manier betrokken. De gesprekken zijn gericht op ontwikkeling vanuit een positieve grondhouding, waarbij gekeken wordt naar wat al wel lukt en welke volgende stap gezet kan worden. Deze driehoekgesprekken vervangen het 'oude' tienminuten gesprek. Dit wil niet zeggen dat deze niet meer gevoerd kunnen worden, als dit gewenst is vanuit leerkracht en/of ouder dan is dit nog altijd mogelijk. Het eerste driehoekgesprek is gericht op de ervaring van ouders met hun kind. Ouders zijn immers ervaringsdeskundigen betreft hun eigen kind (gedrag, behoeften, stimulerende/belemmerende factoren). Ook kunnen zaken als bijzonderheden in ontwikkeling, gezondheid of privé-situatie aan de orde komen. De leerkracht heeft in dit gesprek een luisterende houding. Het kennismakingsgesprek heeft tevens als doel elkaar beter te leren kennen en daarmee de afstand tussen kind, ouder en leerkracht te verkleinen, wat samenwerken en communiceren makkelijker maakt. Het is prettig om een format te gebruiken als houvast tijdens het gesprek. Dit format bevat vragen/stellingen die voorafgaand ingevuld zijn door het kind, samen met de ouder. Deze gezamenlijke voorbereiding zorgt tevens voor een goede reflectie, betrokkenheid van ouders en vertrouwen bij het kind

Neem contact op