swoosh

Opening kinderdagverblijf Kindcentrum Groote Akkers

15-12-2022
Al verscheidene jaren zijn wij, kinderopvangorganisatie De Avonturiers, als kindcentrumpartner binnen Openbare Basisschool 't Schrijverke gevestigd met peuteropvang én buitenschoolse opvang.

Echter als kindcentrum Groote Akkers staan wij - in het belang van het kind - voor een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Het afgelopen jaar hebben verschillende gesprekken met collega kindcentra, onze partners binnen de gemeente Goirle, partner OB 't Schrijverke, evenals diverse ouders en onze oudercommissie het belang benadrukt om ook voor de groep allerkleinsten (meer) aanbod te genereren binnen het kindcentrum. Vanuit hier is de wens om te starten met een kinderdagverblijf sterk naar voren gekomen.

Zodoende richten wij ons dan ook tot u!

Graag informeren wij bij deze u dat per we 9 januari 2023 de deuren zullen openen van onze eerste (KDV) groep binnen 't Schrijverke. We zullen starten met een groep voor maximaal 14 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar.

Daarnaast zijn we in proces om tevens 0 tot 2 jarigen binnen deze groep op te kunnen vangen. Dit hopen we in de loop van de tweede helft van dit schooljaar te kunnen verwezenlijken.

Mocht u meer informatie wensen over ons aanbod, vragen hebben over het proces 0-2 jarigen, of anderzijds vragen hebben aan ons, kunt u bellen naar (013) 7470113 (keuzemenu kantoor = 1) of contact opnemen via info@de-avonturiers.nl.

Hartelijke groet,
De Avonturiers!

Neem contact op