swoosh

6.5 Hoe wordt u verder geïnformeerd?

De laatste jaren hebben we er doelbewust voor gekozen de papieren ouderinformatie langzamerhand om te zetten naar digitale versies. Dit soms in samenspraak met ouders (zoals blijkt uit de ouderenquête die is afgenomen m.b.t. onze nieuwsbrief). We doen dit vooral uit oogpunt van duurzaamheid. Daarnaast kunnen we veel alerter inspelen op actuele gebeurtenissen en spelen we in op de snel veranderingen in het digitale tijdperk.


6.5.1 't Opschrijverke


Via de wekelijkse nieuwsbrief 't Opschrijverke die altijd op donderdag verschijnt, blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school. Actuele zaken, festiviteiten, bijzondere gebeurtenissen, het komt zo'n beetje allemaal aan bod in 't Opschrijverke. Enkele jaren geleden hebben ouders middels een enquête een oordeel kunnen geven over onze nieuwsbrief. 't Opschrijverke kwam daar prima uit naar voren. Ook werd er positief gereageerd op ons voorstel 't Opschrijverke voortaan uitsluitend digitaal te gaan verzenden. Daarmee besparen we ontzettend veel papier. Mocht u niet in de gelegenheid zijn onze nieuwsbrief digitaal te ontvangen, dan kunt u dat overigens altijd aangeven. Dan zorgen wij natuurlijk alsnog voor een papieren exemplaar. Wij vinden het belangrijk dat u de informatie wekelijks goed doorleest. U kunt zich via onze website aanmelden en afmelden) voor onze nieuwsbrief. ) Uitrolvenster: Laatste nieuws- Opschrijverke. Deze kunt u natuurlijk ook altijd digitaal lezen op de website zelf: www.schrijverke.nl
 

6.5.2 Schoolgids

In veel gevallen vormt de schoolgids uw eerste kennismaking met onze school. U vindt daarin de meest belangrijke zaken van het onderwijsleerproces en allerlei wetenswaardigheden van het lopende schooljaar. Op het moment dat u deze regels leest, hebt u ongetwijfeld al een beeld van de zaken die in de schoolgids staan vermeld. Heeft u vragen of mist u misschien iets, dan kunt u contact opnemen met de de school: info@schrijverke.nl.

 

6.5.3 Website Facebook Twitter


Onze school beschikt over een mooi vormgegeven website. Ook via deze site kunt u een kijkje in de keuken nemen van 't Schrijverke. Naast belangrijke algemene informatie over de school wordt u via deze site op de hoogte gehouden van actuele gebeurtenissen en festiviteiten. De site wordt bovendien regelmatig ververst waarbij ook foto's van activiteiten worden gepresenteerd. Tenslotte kunt u er onze nieuwsbrief 't Opschrijverke in digitale versie lezen. Dus beslist de moeite waard om een kijkje te nemen op www.schrijverke.nl. 't Schrijverke beschikt ook over een eigen facebookpagina die gekoppeld is aan de website. Net zoals op ons twitteraccount zult u daar ook regelmatig actuele berichten aantreffen.

6.5.4  Parro

Via onze communicatie-app Parro ligt er een directe lijn tussen de leerkracht en de betreffende ouders.  Dat is ideaal voor berichten op klassenniveau of een oproep om bijvoorbeeld vervoer te regelen bij excursies. We gebruiken Parro nu ruim een jaar en het blijkt zeer effectief te werken.
Neem contact op