swoosh

BSO en peuterplein

Als ouder heeft u meerdere ballen tegelijk de lucht in te houden. Uw gezin, werk, huishouden, sociale contacten, sport, studie en misschien nog wel meer! Een geruststellende gedachte is daarom dat wij er zijn om uw kind(eren) op te vangen, te verzorgen, te stimuleren en te ontwikkelen in een veilige, warme en professionele omgeving.

Bij De Avonturiers weten we heel goed hoe het voelt en wat het is om (werkende) ouder te zijn met een jong kindje of met basisschoolgaande kinderen. We zien bovendien dat de ontwikkeling van een kind in de eerste levensjaren cruciaal is en ongekend snel gaat. Dit vraagt specifieke aandacht.

Professionele begeleiding bij de ontwikkeling van uw kind zal u daarom meer richting en houvast geven en is van positieve invloed op de rest van uw kinds leven.

Een leven dat we bij De Avonturiers zien als kansrijk, uitdagend en met volop eigen keuzemogelijkheden! Het is onze passie hieraan elke dag opnieuw een positieve bijdrage te mogen leveren.

Peuterplein 2-4 jaar

De twee Peuterpleinen van De Avonturiers zijn gevestigd in Kindcentrum Frankische Driehoek en in Kindcentrum Groote Akkers, bij basisschool 't Schrijverke. Het Peuterplein is op beide locaties 5 ochtenden per week geopend tijdens schoolweken.  Bij locatie Kindcentrum Frankische Driehoek is het mogelijk om verlengde peuteropvang  af te nemen. Vanuit de Peuterpleinen is nauw contact met de nabijgelegen basisscholen.


Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Ook als uw kind al wat ouder is, blijft spelen een ideale manier om zich verder te ontplooien. De buitenschoolse opvang (BSO) biedt tal van mogelijkheden en een fijne omgeving om dit te doen.
Na schooltijd, tijdens studiedagen en in de schoolvakanties bieden wij BSO aan op drie locaties in Goirle. De Avonturiers werkt evenals op het KDV en de Peuterpleinen ook bij de BSO met zoveel mogelijk vaste gezichten op groepen. Chillen, sport, spel, natuur, lekker spelen, muziek en kokkerellen zijn de voornaamste bezigheden voor de kinderen.

Voorschoolse opvang 4-12 jaar

Naast naschoolse opvang biedt De Avonturiers ook voorschoolse opvang aan op locatie Kindcentrum Frankische Driehoek en Kindcentrum Groote Akkers, bij basisschool 't Schrijverke.
Samen met de kinderen starten we de dag rustig in een plezierige en vertrouwde omgeving. Voorschoolse opvang start vanaf 7.00 uur tot aan aanvang school. Onze Pedagogisch Medewerkers brengen de kinderen veilig en op tijd naar school en zorgen indien nodig voor een korte overdracht.

Openingstijden
 

Peuterplein
40 schoolweken
maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

BSO
40 schoolweken
maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur (vso - nso)

Vakantieopvang
Tijdens schoolvakanties en sluitingsdagen van 't Schrijverke vindt opvang plaats op locatie Kindcentrum Frankische Driehoek of locatie Sport & Outdoor BSO binnen Club Pellikaan Goirle.

 

Contact


Guido Gezellelaan 137
Goirle
Telefoonnummer 06-51138086
Voor aanmelden klik hier

Neem contact op