swoosh

Welkom op 't Schrijverke

't Schrijverke met passie en verbondenheid, positief in beweging!
Een basisschool kiezen voor je kind  is een moeilijke opdracht. Een school waar je je kind, normaal gesproken, 8 jaar lang  toevertrouwt aan leerkrachten die je op moment van binnenkomst niet kent. Een school waar je kind zo'n 1000 uur per jaar leert, speelt, werkt, lacht, huilt, vriendjes maakt en zichzelf ontwikkelt van kleuter tot puber.  Het verschil tussen scholen haalt men al lang niet meer uit taal- of rekenboeken. '5+5' is op alle scholen '10' en 'hij wordt' schrijf je nergens zonder 't'.              
Nee, een goede school begint bij een veilig en vertrouwd gevoel zodra je de voordeur binnenstapt. Een goed pedagogisch klimaat vormt immers de basis voor een mooie ontwikkeling. Je thuis voelen op school betekent voor ons vooral respect hebben voor elkaar, werken vanuit de juiste waarden en normen, open staan voor de mening van een ander, tolerantie en opkomen voor jezelf als dat nodig is. Onderwijsinhoudelijk gezien blijven we natuurlijk ook in ontwikkeling.  De 21th century skills, het werken op verschillende niveaus, culturele vorming en projectonderwijs, vormen de belangrijkste pijlers van ons onderwijs waarmee we  onze leerlingen vol vertrouwen de  toekomst in laten gaan. Onze kernwaarden 'positief', 'beweging' 'verbondenheid' en 'passie' zijn daarbij leidend. Welkom op 't Schrijverke! 

Op de agenda

Tijdens de vierde vergadering van de leerlingenraad hebben we met elkaar de eerste periode van IEP toetsen geëvalueerd.
Wij zijn blij om te mogen vermelden dat het KDV van de Avonturiers vanaf juni gaat starten met een tweede groep.
Ons schoolplein wordt dagelijks intensief gebruikt tijdens de pauzes en het overblijven.
Iedereen is welkom bij 't Schrijverke !
Neem contact op