swoosh

Welkom op 't Schrijverke

't Schrijverke met passie en verbondenheid, positief in beweging!
Een basisschool kiezen voor je kind  is een moeilijke opdracht. Een school waar je je kind, normaal gesproken, 8 jaar lang  toevertrouwt aan leerkrachten die je op moment van binnenkomst niet kent. Een school waar je kind zo'n 1000 uur per jaar leert, speelt, werkt, lacht, huilt, vriendjes maakt en zichzelf ontwikkelt van kleuter tot puber.  Het verschil tussen scholen haalt men al lang niet meer uit taal- of rekenboeken. '5+5' is op alle scholen '10' en 'hij wordt' schrijf je nergens zonder 't'.              
Nee, een goede school begint bij een veilig en vertrouwd gevoel zodra je de voordeur binnenstapt. Een goed pedagogisch klimaat vormt immers de basis voor een mooie ontwikkeling. Je thuis voelen op school betekent voor ons vooral respect hebben voor elkaar, werken vanuit de juiste waarden en normen, open staan voor de mening van een ander, tolerantie en opkomen voor jezelf als dat nodig is. Onderwijsinhoudelijk gezien blijven we natuurlijk ook in ontwikkeling.  De 21th century skills, het werken op verschillende niveaus, culturele vorming en projectonderwijs, vormen de belangrijkste pijlers van ons onderwijs waarmee we  onze leerlingen vol vertrouwen de  toekomst in laten gaan.  Al jaren streven we met een enthousiast team al deze doelstellingen na. Onze kernwaarden 'positief', 'beweging' 'verbondenheid' en 'passie' zijn daarbij leidend. Welkom op 't Schrijverke! 

Sfeerimpressie

Bekijk onze schoolvideo

Een indruk van onze school door de ogen van Julian Bom uit groep 5

Edu Ley Kwaliteitsbeeld Schrijverke

Peuterplein Groote Akkers is gevestigd aan de Guido Gezellelaan 137 in het gebouw van basisschool 't Schrijverke. De Avonturiers en 't Schrijverke zijn kernpartners onder de naam Kindcentrum Groote...
14Okt2021
Elk jaar organiseert de activiteitencommissie van 't Schrijverke, bestaande uit ouders en verzorgers van de kinderen, meerdere leuke activiteiten. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerst, carnaval en de...
De verschillende peilingen bij kinderen, ouders, omgeving en team hebben een duidelijk beeld opgeleverd. We zijn namelijk samen op zoek naar een mooie modus tussen het goede contact van ouders en...
Iedereen is welkom bij 't Schrijverke !
Neem contact op