swoosh

Welkom op 't Schrijverke

't Schrijverke met passie en verbondenheid, positief in beweging!
Een basisschool kiezen voor je kind  is een moeilijke opdracht. Een school waar je je kind, normaal gesproken, 8 jaar lang  toevertrouwt aan leerkrachten die je op moment van binnenkomst niet kent. Een school waar je kind zo'n 1000 uur per jaar leert, speelt, werkt, lacht, huilt, vriendjes maakt en zichzelf ontwikkelt van kleuter tot puber.  Het verschil tussen scholen haalt men al lang niet meer uit taal- of rekenboeken. '5+5' is op alle scholen '10' en 'hij wordt' schrijf je nergens zonder 't'.              
Nee, een goede school begint bij een veilig en vertrouwd gevoel zodra je de voordeur binnenstapt. Een goed pedagogisch klimaat vormt immers de basis voor een mooie ontwikkeling. Je thuis voelen op school betekent voor ons vooral respect hebben voor elkaar, werken vanuit de juiste waarden en normen, open staan voor de mening van een ander, tolerantie en opkomen voor jezelf als dat nodig is. Onderwijsinhoudelijk gezien blijven we natuurlijk ook in ontwikkeling.  De 21th century skills, het werken op verschillende niveaus, culturele vorming en projectonderwijs, vormen de belangrijkste pijlers van ons onderwijs waarmee we  onze leerlingen vol vertrouwen de  toekomst in laten gaan. Onze kernwaarden 'positief', 'beweging' 'verbondenheid' en 'passie' zijn daarbij leidend. Welkom op 't Schrijverke! 

Op de agenda

Op de agenda
21-07
16-08
Zomervakantie
De werkgroep bewegen is achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen van de sportdag op vrijdag 13 september. Deze dag kan alleen slagen met veel hulpouders! Wij zijn nog op zoek naar:
Het einde van het schooljaar komt weer in zicht, daarom voor ons tijd om vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar
Het einde van het schooljaar staat soms ook in het teken van afscheid nemen. Zo zullen we afscheid nemen van een aantal collega's die we graag even in het zonnetje willen zetten.
Iedereen is welkom bij 't Schrijverke !
Neem contact op