swoosh

Welkom op 't Schrijverke

't Schrijverke met passie en verbondenheid, positief in beweging!
Een basisschool kiezen voor je kind  is een moeilijke opdracht. Een school waar je je kind, normaal gesproken, 8 jaar lang  toevertrouwt aan leerkrachten die je op moment van binnenkomst niet kent. Een school waar je kind zo'n 1000 uur per jaar leert, speelt, werkt, lacht, huilt, vriendjes maakt en zichzelf ontwikkelt van kleuter tot puber.  Het verschil tussen scholen haalt men al lang niet meer uit taal- of rekenboeken. '5+5' is op alle scholen '10' en 'hij wordt' schrijf je nergens zonder 't'.              
Nee, een goede school begint bij een veilig en vertrouwd gevoel zodra je de voordeur binnenstapt. Een goed pedagogisch klimaat vormt immers de basis voor een mooie ontwikkeling. Je thuis voelen op school betekent voor ons vooral respect hebben voor elkaar, werken vanuit de juiste waarden en normen, open staan voor de mening van een ander, tolerantie en opkomen voor jezelf als dat nodig is. Onderwijsinhoudelijk gezien blijven we natuurlijk ook in ontwikkeling.  De 21th century skills, het werken op verschillende niveaus, culturele vorming en projectonderwijs, vormen de belangrijkste pijlers van ons onderwijs waarmee we  onze leerlingen vol vertrouwen de  toekomst in laten gaan. Onze kernwaarden 'positief', 'beweging' 'verbondenheid' en 'passie' zijn daarbij leidend. Welkom op 't Schrijverke! 
Eerder informeerden we u over de afsluitavond. U bent er toch ook bij op donderdag 27 juni?
13Jun2024
Een stukje over de notulen en een stukje over de MR-verkiezingen
We hopen dat u na het vorige Opschrijverke de studiedagen al in de agenda heeft staan. We delen hierbij ook alvast enkele andere belangrijke data om te noteren voor volgend schooljaar:
Iedereen is welkom bij 't Schrijverke !
Neem contact op