swoosh

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is het belangrijkste document van het samenwerkingsverband. Hierin staan de plannen voor de komende jaren beschreven.
 
In het ondersteuningsplan staat hoe wij binnen Plein 013 Passend onderwijs organiseren voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar en de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt in afstemming met de vijf gemeenten (Alphen-Chaam 5130 - 5131, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg) en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Samen met alle reguliere basisscholen, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zorgen we dat voor elk kind een passende onderwijsplek gevonden wordt. De scholen binnen ons samenwerkingsverband werken met elkaar samen om het onderwijs steeds beter aan te laten sluiten bij de grote diversiteit aan onderwijsbehoeften van de kinderen.
In de afgelopen jaren is ook veel aandacht besteed aan de koppeling tussen onderwijs en jeugdzorg. Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe we in onze regio Passend onderwijs organiseren en wie daarbij betrokken zijn.
 
We stellen ons de volgende acht opdrachten:
  1. Het ondersteunen en faciliteren van de extra ondersteuning op de scholen;
  2. Realiseren van goede samenwerking met en tussen scholen en zorgpartners;.
  3. Zorgen voor en toezien op een dekkend netwerk voor alle kinderen;
  4. Bewaken van de kwaliteit van de extra ondersteuning;
  5. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren al dan niet binnen de eigen school;
  6. Verzorgen van informatie naar ouders en scholen;
  7. Bewaken van de financiële beheersbaarheid;
  8. Een transparante organisatie zijn
 
Passend onderwijs kan nog steeds vele vragen oproepen. De positie van ouders is belangrijker dan ooit en goede voorlichting is van groot belang. De school is altijd de eerste gesprekspartner voor de ouders. Toch kan het voorkomen dat ouders behoefte hebben aan onafhankelijke voorlichting of informatie over de mogelijkheden van begeleiding op de basisschool, over hoe de route naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs verloopt of over hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs is geregeld. Juist ouders die te maken krijgen met een eerste schoolkeuze of schoolwisseling hebben behoefte aan een goed overzicht.
Het samenwerkingsverband wil de positie van ouders versterken. Alleen de ouders die volledig op de hoogte zijn van hun rechten en plichten kunnen gezien worden als gelijkwaardige partners en een goede gesprekspartner voor de school. In de praktijk blijkt dat goed geïnformeerde ouders meer bereid zijn om samen met de school na te denken over een passende oplossing voor hun kind. Plein 013 geeft ouders geen inhoudelijk advies, maar zorgt dat ouders goed op de hoogte zijn van alle regels, mogelijkheden en procedures. Het samenwerkingsverband zet hiertoe de consulenten in binnen de scholen, onderhoudt een website met specifieke informatie voor ouders en is laagdrempelig toegankelijk voor ouders met vragen. Met de komst van Passend onderwijs zijn veel veranderingen in gang gezet. Ouders zijn soms onwetend of onzeker over de mogelijkheden van hun inbreng bij het bepalen van een passende onderwijsplek voor hun kind. Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat ouders en school met elkaar en met het kind in gesprek gaan.
 
Alle scholen in de regio is  hebben met Plein 013 een ondersteuningsprofiel opgesteld. Het ondersteuningsprofiel is gericht op het onderwijs in de klas op het gebied van onderwijsaanbod, leertijd, didactisch handelen, pedagogisch handelen en onderwijsconcept. In het ondersteuningsprofiel staat ook de planmatige aanpak van schoolontwikkeling beschreven. Er zijn vier ondersteuningsprofielen. Deze worden ook aangeboden op de website van Plein 013 voor de ouders die op zoek zijn naar een passende onderwijsplek voor hun kind.
 
OBS 't Schrijverke is een netwerkschool.
De netwerkschool biedt alleen een basisniveau van speciale onderwijsondersteuning. Voor leerlingen met ingewikkelder onderwijsbehoeften wordt al snel een beroep gedaan op speciale scholen en zorginstellingen. Het resultaat hiervan is dat de school voor maximaal een kwart van alle leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften (0-25 procent) adequate speciale onderwijsondersteuning in huis heeft.
 
Voor de volledige versie van het ondersteuningsplan verwijzen wij u naar de site van Plein 013
https://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/ondersteuningsplan/

Mocht het voor u nog onduidelijk zijn, dan is het team altijd bereid om dit samen met u te bekijken en te ondersteunen.  

 
Neem contact op