swoosh

Overzicht nieuws

Rapporten en gesprekken
27-01-2023
| Achter de schermen wordt er in deze periode altijd hard gewerkt aan de rapporten. Op vrijdag 10 februari zullen deze aan de kinderen mee naar huis gegeven worden. Wilt u alle rapportmappen inleveren...
Oproep van 't Overblijverke
27-01-2023
| Het overblijfteam van 't Schrijverke is dringend op zoek naar nieuwe mensen die het team willen komen versterken (maandag, dinsdag en/of donderdag van 12.00u tot 13.00u).
Herinnering ouderbijdrage
27-01-2023
| Namens de AC willen we u nog één keer wijzen op de vrijwillige ouderbijdrage. Mocht deze u ontschoten zijn tot dusver, hieronder nog eenmaal de link of QR-code.
Opening kinderdagverblijf Kindcentrum Groote Akkers
12-01-2023
| We feliciteren onze collega's van de Avonturiers met de opening van het kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, gevestigd bij ons op school.
Afname citotoetsen
12-01-2023
| Vanaf maandag 23 januari zullen we in de groepen 3 t/m 7 starten met de afname van de Cito-toetsen die halverwege het schooljaar afgenomen dienen te worden vanuit het leerlingvolgsysteem.
Jaarlijks bezoek van de luisterleerkrachten
12-01-2023
| Deze periode gaan onze luisterleerkrachten Corine, Remco en Danielle weer alle groepen langs om zich zichtbaar te maken en met de kinderen in gesprek te gaan.
Opening kinderdagverblijf Kindcentrum Groote Akkers
15-12-2022
| Al verscheidene jaren zijn wij, kinderopvangorganisatie De Avonturiers, als kindcentrumpartner binnen Openbare Basisschool 't Schrijverke gevestigd met peuteropvang én buitenschoolse opvang.
Werkzaamheden kerstvakantie
15-12-2022
| Rond de periode van de kerstvakantie staan er wederom een aantal projecten op de agenda als het gaat om klussen en verbouwen.
Kerstviering
14-12-2022
| We gaan richting het einde van het kalenderjaar en dit betekent dat ook de kerstviering op 't Schrijverke weer te gebeuren staat. Zet (nogmaals) in de agenda: woensdag 21 december.
Sint-editie Opschrijverke
01-12-2022
| In deze gezellige Sinterklaasweken, mag een speciale Sinteditie van 't Opschrijverke niet ontbreken.
6 december allemaal naar school
17-11-2022
| Dit schooljaar komen alle kinderen (en teamleden) op 6 december gewoon naar school.
Qrabbelaars
17-11-2022
| Mogelijk heeft u al eens van uw zoon of dochter gehoord dat er een Qrabbelaar in de groep was?
MR vraagstuk; Inloop van ouders binnen de school
17-11-2022
| Het evaluatiemoment inloop van ouders binnen de school is onderwerp van gesprek aan de MR tafel.
Van en naar school
03-11-2022
| We zijn uiteraard erg verheugd over het feit dat we heel veel kinderen op een andere manier dan met de auto naar school zien komen.
Inloopochtend 23 november
03-11-2022
| Op woensdag 23 november hebben alle basisscholen van de gemeente Goirle, van 9 - 12 uur, een inloopochtend.
Week van het respect
03-11-2022
| Op 9 november starten we met de RESPECTWEEK.
Driehoekgesprekken en 10-minutengesprekken
29-09-2022
| Zoals gebruikelijk komt de eerste ronde oudergesprekken eraan. Vanaf dit schooljaar zijn dat voor de groepen 5 t/m 8 driehoekgesprekken: kind-ouder(s)-leerkracht(en).
Nieuwe evenementmanager
29-09-2022
| Met het vertrek van Kim van Besouw waren we op zoek naar een nieuwe eventmanager en die hebben we inmiddels gevonden.
Evaluatie ouders in de school
29-09-2022
| Ook de week na de Herfstvakantie houden we nog aan als de week waarop alle ouders welkom zijn om met hun zoon of dochter mee te gaan naar het klaslokaal.
Teamleiders schooljaar 2022-2023
16-09-2022
| De teamleiders van 't Schrijverke vormen samen met de directeur het Managementteam van de school. De teamleiders geven leiding aan hun bouwen, voeren gesprekken, zijn medeverantwoordelijk voor de...
Informatie-avonden 26 en 27 september
16-09-2022
| Op deze avonden bent u van harte welkom op onze school. Het is niet de bedoeling dat de kinderen die avond mee naar school komen want tijdens deze avond geven de groepsleerkrachten van uw zoon of...
vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023
31-03-2022
| Nadat het provinciaal advies de vakanties voor het schooljaar 2022-2023 geadviseerd had hebben we het gehele rooster van vakanties en vrije dagen voor kunnen leggen bij ons MR. Zij hebben ingestemd...
Neem contact op