swoosh

Overzicht nieuws

Gegevens voor onderzoek
25-11-2021
| Wij leggen de toetsresultaten van de kinderen vast in onze Leerlingadministratie Parnassys. Het Nationaal Cohort onderzoek gebruikt deze resultaten om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de...
Tevredenheidspeilingen
25-11-2021
| Paul van Aanholt, bestuurder stichting Edu-Ley: "Graag informeer ik u over het oudertevredenheidsonderzoek dat voor onze stichting op 6 december van start gaat. Dit tweejaarlijks onderzoek vindt...
Ouders (niet/wel?) in de school
25-11-2021
| Allereerst: Momenteel 3 groepen in quarantaine op onze school en in verschillende groepen hebben we te maken met positief geteste kinderen.
Inloopochtend Peuterplein za 6 november 10 - 12 uur
14-10-2021
| Peuterplein Groote Akkers is gevestigd aan de Guido Gezellelaan 137 in het gebouw van basisschool 't Schrijverke. De Avonturiers en 't Schrijverke zijn kernpartners onder de naam Kindcentrum Groote...
Ouderbijdrage
14-10-2021
| Elk jaar organiseert de activiteitencommissie van 't Schrijverke, bestaande uit ouders en verzorgers van de kinderen, meerdere leuke activiteiten. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerst, carnaval en de...
Welkom ouders, in balans
14-10-2021
| De verschillende peilingen bij kinderen, ouders, omgeving en team hebben een duidelijk beeld opgeleverd. We zijn namelijk samen op zoek naar een mooie modus tussen het goede contact van ouders en...
Informatie-avonden
30-09-2021
| We kijken er naar uit om u weer welkom te heten in onze school en dat is in elk geval mogelijk tijdens de 10-minutengesprekken en de informatieavond.
kindgesprekken
30-09-2021
| Zoals u weet vinden wij een sterk pedagogisch klimaat belangrijk op 't Schrijverke. Een veilige omgeving met daarin fijne relaties (verbondenheid) tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.
Leerlingenraad
29-09-2021
| Met trots presenteren wij u de leerlingenraad van 't Schrijverke.
Zomerfeest
16-09-2021
| Nu het nieuwe schooljaar weer een beetje op gang is, wordt het tijd voor ons bekende Zomerfeest.
Sportdag
16-09-2021
| Aanstaande dinsdag is het dan eindelijk zo ver en staat de sportdag op het programma. Hieronder vindt u belangrijke informatie over deze dag.
Opschrijverke nieuwe stijl
16-09-2021
| Met het vertrek van Marcel de Reuver, vertrok de auteur van 't Opschrijverke, zoals we die prachtschrijver de laatste jaren gewend waren. Nu wij, Marloes Verbeek en Peter de Baar, deze taak overnemen...
Vakantierooster schooljaar 2021-2022
08-04-2021
| Voor de 'vroege planners' kunnen we u alvast het vakantierooster 2021-2022 presenteren dat inmiddels door de MR werd goedgekeurd.
Neem contact op