swoosh

Parro en ParnasSys

10-10-2019
We werken alweer een tijdje naar tevredenheid met ons administratie-systeem ParnasSys. Afgelopen schooljaar is daar Parro bijgekomen. We merken dat er nog wat onduidelijkheid bestaat over de verschillen tussen beide informatie-stromen. We hopen hieronder wat duidelijkheid te verschaffen.
Parro is een app waarmee de leerkracht informatie van de hele groep doorgeeft aan ouders. Ook wordt het systeem gebruikt om foto's door te sturen, hulpouders te vragen en 10-minutengesprekken in te plannen. De leerkracht kan je hiervoor uitnodigen. Je ontvangt een koppelcode in de mail.

ParnasSys heeft een ouderportaal waar je de registratie van de resultaten van je kind kunt vinden. Ook worden hier observaties, bijzonderheden en relevante informatie en afspraken n.a.v. de oudergesprekken over je kind genoteerd. Alles individueel dus! Je krijgt hiervoor inloggegevens via de mail. Het is een automatisch gegenereerd ParnasSys mailtje.

ParnasSys heeft geen app meer voor ouders.

Wanneer je (adres)gegevens wijzigt in ParnasSys veranderen die niet direct. Karin krijgt hier bericht van en moet dit handmatig wijzigen. Pas daarna is de wijziging definitief.

Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, dan kunt u zich richten tot de leerkracht.
Neem contact op