swoosh

INTEKENEN VOOR 10-MINUTENGESPREKKEN

06-02-2020
Vanaf morgen 14.00u zullen alle ouders die kinderen hebben in de groepen 3 t/m 7, via Parro een uit-nodiging ontvangen voor de 10-minutengesprekken.
U kunt zelf intekenen binnen de tijdblokken die de leerkrachten hebben vastgesteld.
Neem contact op