swoosh

VERKEERSVEILIGHEID!

03-09-2020
Hoewel we de laatste tijd ook binnen de school met allerlei verkeersregels te maken krijgen (neem bijvoorbeeld de looprichtingen) moeten we aan het begin van het schooljaar als verkeersveilige school natuurlijk ook de schoolomgeving in de gaten blijven houden.
De werkgroep heeft er in ieder geval weer alles aan gedaan om het accent op die veiligheid te blijven waarborgen. Op deze pagina leest u er alles over. 
In het schooljaar 2018-2019 hebben we tijdens de verkeersweek de Kiss & Ridestrook op ludieke wijze geopend. In overleg met een verkeerscoördinator van de Gemeente Goirle hebben we de strook uitgeprobeerd om te kijken of we de verkeersstroom rondom de school konden spreiden.  Nu pakken we dat opnieuw op en dat betekent dat 5 september de strook opnieuw aangebracht wordt en de voordeur op maandag  7 september  om 8.20 uur dus opengaat voor de kinderen die via de Kiss & Ridestrook worden gebracht. Deze kinderen lopen dan zelfstandig door de voordeur naar binnen. Deze week nog over een rode loper om hen te verwelkomen…… De ouders rijden weer door!  
 
Vanaf maandag 7 september kunnen we de inritten van de parkeerplaats voor de school dan in één richting gebruiken, om de doorstroom te versoepelen. Het logo wat we eerder onthulden, staat vanaf dat moment als verkeersbord bij de ingang van de kiss & ride strook.   
We hopen op uw 'verkeersveilige' medewerking 

START VERKEERSWEEK  Maandag 7 september 2020 starten we ook met de verkeersweek, waarin verschillende verkeersactiviteiten centraal staan. Zo inventariseren we in de groepen een week lang hoe de kinderen naar school worden gebracht. Te voet, met de fiets, auto…?  Door kinderen zelf veilig naar school te laten lopen of fietsen, leren ze al vroeg aan het verkeer deel te nemen. Het moge duidelijk zijn dat we lopend of fietsend naar school komen dus erg op   prijs stellen.  
 
Daarnaast heeft iedere jaargroep zo zijn eigen activiteit. 
 
1-2-3:Pleintje verkeer 7/8 september
3:Politie bezoek op school (tijdstip nog afspreken)  
4:Excursie  brandweer (tijdstip nog afspreken)
5:Verkeerswandeling door de wijk (tijdstip nog afspreken)
6:Trapvaardig in  week van 14 september
7:Verlichtingsproject: Ik val op! (begin oktober)  
8:Dode hoek project (tijdstip nog afspreken) , kinderen helpen mee met trapvaardig. 
 
De verkeerscommissie bestaat uit de volgende personen: verkeersouders:   Nancy Jansen, Eefje van Hettema en Jeroen Klerks leerkrachten:   Lotte  ( groep 6) en  Karin  (groep 1-2) 
 
We zijn  op zoek naar nieuwe, enthousiaste verkeersouders.  Voor informatie kunt u terecht bij  één van de leerkrachten of de verkeersouders. Heeft u nog vragen, suggesties of opmerkingen, dan kunt u ook bij ons terecht. 
  
 
 
Neem contact op