swoosh

RICHTLIJNEN 10-MINUTENGESPREKKEN

08-10-2020
Volgende week vinden de 10minutengesprekken plaats voor de groepen 3 t/m 8. U kunt hiervoor intekenen via Parro. Om alles verantwoord te laten verlopen, hopen we dat iedereen zich goed aan de volgende richtlijnen zal houden:
• Om de aanwezigheid in ons gebouw te beperken, verzoeken we u om bij voorkeur één ouder naar school te laten komen; • We openen alle entrees van het gebouw om de spreiding in het gebouw te reguleren. Gebruikt u, indien mogelijk, svp de entree zo dicht mogelijk bij het lokaal van uw kind om te veel verkeer in de gangen te voorkomen; • Als vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat u klachtenvrij naar het 10-minutengesprek komt en dat u uw handen ontsmet (neemt u svp voor de zekerheid uw eigen ontsmettingsmateriaal mee om opstoppingen bij de entree te voorkomen); • Wij adviseren iedereen om een mondkapje te dragen in de gangen. Tijdens het gesprek hoeft u, net zoals de leerkracht, geen mondkapje te dragen; • Ook gaan wij ervan uit dat iedereen de 1 1/2 meter maatregel in acht neemt; • We ventileren ons gebouw extra door de ramen open te zetten. Het kan daardoor wel wat koud zijn in ons gebouw. 
Neem contact op