swoosh

TERUG- EN VOORUITBLIK VAN ONZE DIRECTEUR

25-03-2021
Ruim een jaar is onze directeur Pe-ter de Baar nu werkzaam op onze school. Vanzelfsprekend had hij zich de start van zijn nieuwe baan anders voorgesteld. Daar waar het in een schoolomgeving vooral over onderwijszaken moet gaan, slokte de Coronacrisis toch ook enorm veel tijd op van de dagelijkse werkzaamheden als directeur.
Hieronder leest U hoe hij terugkijkt op deze periode, maar ook vooruitblikt op al het moois dat zeker nog in het verschiet ligt.

Even terugblikken, en ook vooruit!
Op 1 maart 2020 startte ik als directeur van 't Schrijverke en werd ik één van de directeuren van Edu-Ley. Inmiddels is er al weer een jaar voorbij en kan ik met u delen dat ik een vaste aanstelling heb binnen het bestuur; ik ben daar blij mee. Een open deur natuurlijk als ik u vertel dat dit een meer dan bewogen jaar is geweest. Dat geldt nl zeker niet alleen voor mij, maar voor alle kinderen, teamleden en ouders van onze school en onze omgeving. Ik ben er in elk geval trots op dat het ons samen gelukt is om met veel veerkracht, flexibiliteit en creativiteit ons staande te houden en elkaar goed in beeld te hebben. Dat laatste geldt zeker voor mijn teamleden die op heel veel verschillende manieren in contact bleven met uw kinderen en met u als ouders. Ik heb dat zoveel als mogelijk ondersteund en met het Managementteam gezocht naar verschillende mogelijkheden om dat te begeleiden. Mijn contacten met u verliepen over het algemeen telefonisch, per mail en in een enkele situatie live. De contacten met de verschillende geledingen in onze school (MR, AC, overblijfteam) ervaar ik als plezierig en ik ben erg content met de reacties die ik van u ontvang bij heel veel voortgangsmailtjes n.a.v. nieuwe persconferenties, aangepaste protocollen, en nieuwe inzichten. Toch mis ik het dagelijkse contact met u aan de deur en op de speelplaats hoor!
Ik wandel met regelmaat door ons schoolgebouw en steek mijn neus wel eens in de klaslokalen, maar ook daarin is het contact anders dan ik gewend ben. Desondanks stel ik wel vast dat onze kinderen over het algemeen heel veel plezier, geluk en betrokkenheid uitstralen. Er is veel onderling respect voor elkaar en de sfeer in en rond ons gebouw is erg goed. Daar voegen onze onderwijsprofessionals heel veel aan toe. De teamleden hebben een groot hart voor de kinderen en voor onze school. Teamleden werken bijzonder graag op 't Schrijverke en de onderlinge saamhorigheid is groot. Ook al is er wel wat zorg over het gebouw (met name de noodlokalen en de verdere uitbreiding naar een Kindcentrum) en is het gebouw over een jaar of 6 toe aan een nieuwe jas; het is wel een vriendelijk en uitnodigend gebouw. Klein, dichtbij en toch ook ruimtelijk en groots; en dan zeker met dat fantastisch zicht op het park.
Ons schoolplan en onze schoolgids brengen onze ambities goed in beeld en die hebben we ruimschoots. We doen dat graag in beweging, met passie, positief en in verbinding. Zijn we al wel voldoende toekomstgericht en mag het kind al groeien in het eigenaarschap? Dat zijn zo een tweetal vragen waar ik erg nieuwsgierig naar ben. We willen nu echt werk maken van een raad waarin kinderen bijeen komen en adviezen uit gaan brengen aan mij. Wie weet kunnen ze over enige tijd aansluiten bij de rapportagegesprekken? Onze kinderen hebben veel in hun mars en het team heeft zeer goed oog voor de kinderen die daar meer moeite mee hebben; de kinderen doen er echt toe en aan ons de taak om hen uitstekend voor te bereiden op het functioneren in onze maatschappij van de toekomst.
Ik ben blij te werken in een school waar oog voor elkaar is en waar we in gesprek zijn. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie elkaar weer meer zien en ontmoeten; ik kijk er naar uit!!

Peter de Baar
Neem contact op