swoosh

Gegevens voor onderzoek

25-11-2021
Wij leggen de toetsresultaten van de kinderen vast in onze Leerlingadministratie Parnassys. Het Nationaal Cohort onderzoek gebruikt deze resultaten om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de kinderen.
Hieronder leest u meer over dit onderzoek en over de wijze waarop u kenbaar kunt maken daar geen toestemming aan te verlenen.


 
Neem contact op