swoosh

Tevredenheidspeilingen

25-11-2021
Paul van Aanholt, bestuurder stichting Edu-Ley: "Graag informeer ik u over het oudertevredenheidsonderzoek dat voor onze stichting op 6 december van start gaat. Dit tweejaarlijks onderzoek vindt plaats onder alle ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van onze scholen.
Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van wat u van de school van uw kind(eren) vindt. Ook de kinderen en de leerkrachten wordt gevraagd in deze periode een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder te verbeteren. We hechten erg veel belang aan uw input.

Werkwijze
U krijgt in de week van 6 december een uitnodiging via de mail om een online vragenlijst in te vullen. We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden behandeld. De resultaten van het onderzoek worden besproken in de (G)MR vergadering(en) van de stichting /scholen. Vervolgens worden de resultaten en het plan van aanpak samengevat en gepubliceerd in de nieuwsbrief van de school.
Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Peter de Baar.
Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan de school van uw kind(eren).
Alvast bedankt voor uw medewerking!"
Neem contact op