swoosh

Teamleiders schooljaar 2022-2023

16-09-2022
De teamleiders van 't Schrijverke vormen samen met de directeur het Managementteam van de school. De teamleiders geven leiding aan hun bouwen, voeren gesprekken, zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma en hebben een grote verantwoordelijkheid voor de school als geheel.

Voor u als ouder is de groepsleerkracht van uw zoon of dochter altijd het eerste aanspreekpunt. Mochten er items zijn die het directe groepsgebeuren overstijgen dan kunt u er voor kiezen om de teamleider van de betreffende bouw te contacten en uiteraard kunt u de directeur opzoeken.

De teamleider van de onderbouw is Angeline Gooijers; nu zij geruime tijd uit de running is wordt zij vervangen door Nicole van Amelsvoort. De teamleider van de middenbouw is Angelique Verberne en Nick van Vugt is de teamleider van de bovenbouw.
Neem contact op