swoosh

Afname citotoetsen

12-01-2023
Vanaf maandag 23 januari zullen we in de groepen 3 t/m 7 starten met de afname van de Cito-toetsen die halverwege het schooljaar afgenomen dienen te worden vanuit het leerlingvolgsysteem.
 Deze toetsen gericht op rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling zullen uitgesmeerd worden over twee weken. Gedurende deze periode zal het resultatenoverzicht binnen ParnasSys gesloten zijn.
Neem contact op