swoosh

Rapporten en gesprekken

27-01-2023
Achter de schermen wordt er in deze periode altijd hard gewerkt aan de rapporten. Op vrijdag 10 februari zullen deze aan de kinderen mee naar huis gegeven worden. Wilt u alle rapportmappen inleveren bij de leerkracht(en) van uw kind(eren)?
Daarnaast is het u waarschijnlijk niet ontgaan dat de ouder- en driehoekgesprekken binnenkort weer op de planning staan. Deze vinden voor de groepen 1 t/m 4 plaats in de week vóór de carnavalsvakantie, in de week van 13 t/m 16 februari. Voor de groepen 5 t/m 7 is hier dezelfde week voor gereserveerd, met eventueel een uitloop in de week na de carnavalsvakantie (27 feb t/m 1 mrt). Voor de groepen 8 vinden er geen gesprekken plaats, aangezien zij voor de kerst hun adviesgesprek hebben gehad. Tot slot: houd Parro in de gaten, maandag 6 februari vanaf 15:30 uur start de inschrijving voor de gesprekken.
Neem contact op