swoosh

De inloop op school

07-07-2023
Tot nu toe lijkt de pilot van inloop tussen 08.20u en 08.30u een week vóór en een week ná elke vakantie goed te bevallen
We trekken deze pilot door t/m in ieder geval oktober 2023. We willen in november 2023 dan evalueren of we op deze manier doorgaan of dat er wijzigingen wenselijk zijn. Ook ouders zullen in overleg met de MR betrokken worden bij deze evaluatie, suggesties voor het bereiken van een hoge respons horen we altijd graag.

 
Neem contact op