swoosh

Vragenlijst hart & handen IEP-LVS

26-10-2023
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 vullen de komende weken de IEP (Inzicht Eigen Profiel) 'Hart- en Handenvragenlijsten' in.
Als we het op 't Schrijverke hebben over een compleet kindbeeld, betekent dat dat we verder kijken dan de cognitieve vaardigheden. Het gaat niet alleen om taal en rekenen, maar ook om zaken als doorzettingsvermogen, het uiten van gevoelens en nieuwsgierigheid. Samenvattend zijn dat leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Dit zijn, niet toevallig, ook allemaal eigenschappen die een kind helpen bij het vergaren van kennis en kunde op het gebied van taal en rekenen. Om deze eigenschappen te monitoren en in te kunnen zetten, bevragen we het kind dus, op een bij de leeftijd passende manier, over hoe het kijkt naar deze vaardigheden bij zichzelf.
Neem contact op