swoosh

Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids van schooljaar 2019-2020. We willen u hierin een beeld geven over hoe onze school op een zinvolle manier inspeelt op de maatschappelijke ontwikkeling. Tevens wordt er uitleg gegeven over de manier waarop deze schoolgids tot stand is gekomen. We hopen dat hij samen met onze andere media een goed beeld geeft van het 'leven' op 't Schrijverke.


School in beweging

'Een beeld zegt meer dan duizend woorden' sprak eens de oude, wijze Chinese filosoof Confucius. Daarom zult u tussen de  teksten in deze schoolgids regelmatig bewegende beelden aantreffen. Jarenlang kregen ouders aan het begin van elk schooljaar alleen via onze schoolkalender informatie mee naar huis. Sinds 1999 werken we naast deze kalender ook met de wettelijk verplichte schoolgids waarin een aantal zaken is opgenomen welke u niet terug zult vinden in de kalender. Elk jaar werd een geactualiseerde schoolgids opnieuw gedrukt en uitgereikt, aanvankelijk als een brochure en tot voor kort als een cd. Nu we de schoolgids hebben gedigitaliseerd, kunnen we deze bij wijze van spreken dagelijks aanpassen, zodat u nog sneller op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen van een 'school in beweging'. Als ouders de eerste keer op onze school hun kind aanmelden, krijgen zij een usb-stickje met daarop een link naar deze website. Nieuwe ouders kunnen deze gids gebruiken bij de bepaling van de schoolkeuze voor hun kind. We kiezen er heel bewust voor om niet standaard een papieren versie van deze schoolgids uit te geven. Dit is een milieubewuste keuze van de school. Uiteraard is het altijd mogelijk om als ouder een papieren versie te verkrijgen. Dit kunt u aangeven bij onze conciërges.  
 

Maatschappij in beweging

Ontwikkelingen van een informatiemaatschappij- en kennismaatschappij (ict) hebben grote invloed op het onderwijs. Multimedia als computers, digitale schoolborden, inter- en kennisnet zijn de hulpmiddelen van nu. Ook het delen van kennis tussen mensen gaat een steeds grotere rol in de maatschappij spelen. Het 'onthouden' van informatie heeft niet langer de hoogste prioriteit. Het kunnen stellen van gerichte vragen, informatie weten op te zoeken, verbanden zien, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en plannen, zijn vaardigheden die kinderen in de toekomstige maatschappij nodig zullen hebben. Het aanleren van deze vaardigheden behoort dan ook tot één van de kerntaken van het onderwijs. Andere uitdagingen zijn de opkomst van de 24-uurs economie, de biotechnologie, de mondialisering van de maatschappij en het leven in een multiculturele samenleving. Deze ontwikkelingen zullen in de nabije toekomst een nog belangrijkere rol gaan spelen in de wereld van onze leerlingen.

Maar ook een samenleving die stoeit met haar normen en waarden. Een samenleving die verhardt. Eentje waarin kinderen elkaar nog steeds zullen pesten. Ook dit zijn facetten van diezelfde samenleving. We streven op 't Schrijverke er naar een zo optimaal mogelijk pedagogisch klimaat te scheppen waarbij we leren met verschillende soorten mensen om te gaan. Ook dit vinden wij een van de kerntaken van het onderwijs. Samen met de ouders willen we de kinderen hierin begeleiden. Want ook na 31 jaar staan we nog steeds voor zaken waar we vanaf het begin voor stonden. We gaan er immers vanuit dat een kind pas in staat is wat te 'leren' als het zich gewaardeerd, prettig en veilig voelt. Iedere leerling moet het gevoel hebben een waardevol iemand te zijn, voor zichzelf en voor de ander.

We denken dat onze schoolgids, samen met de kalender en onze website www.schrijverke.nl, een goed beeld geeft van het 'leven' op onze basisschool. In deze gids vindt u een beschrijving van onze doelstellingen, uitgangspunten, organisatie en werkwijze. In de kalender treft u naast een handig maandoverzicht allerlei wetenswaardigheden over onze school en haar medewerkers aan. Deze schoolgids bestaat niet alleen uit een verzameling mooie woorden en beelden, maar wat veel belangrijker is, achter dit verhaal zit een enthousiast team dat die mooie woorden ook probeert waar te maken.
 

Tenslotte

Natuurlijk kan het zijn dat u toch met vragen blijft zitten of over bepaalde zaken uitvoeriger wilt worden geïnformeerd. Uiteraard bent u in die gevallen altijd van harte welkom bij het managementteam, de leerkrachten of een van onze andere medewerkers. 
Neem contact op