swoosh

Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids van schooljaar 2020-2021. We hopen hiermee -samen met onze andere media- een goed beeld te geven van het 'leven' op 't Schrijverke.

Voorwoord van onze directeur

Van harte welkom op 't Schrijverke!
Én van harte welkom bij de schoolgids van het schooljaar 21-22.
We geven u in deze schoolgids een beeld over hoe onze school op een zinvolle manier inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen. We hopen dat deze samen met onze andere media een goed beeld geeft van het 'leren en ontwikkelen' op 't Schrijverke.

School in beweging
Vanuit de volgende kernwaarden werken wij aan de ontwikkeling van de kinderen, van ons zelf én van de school: Passie, Positief, Beweging en in Verbinding.

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Kinderen en ouders hebben recht op een school die in staat is om daarin mee te bewegen. Aan de andere kant staan wij ook voor de kwaliteit van ons onderwijs, voor nieuwsgierigheid en onderzoek. We zijn er van overtuigd dat we elke dag veel aandacht moeten schenken, en daar ook de tijd voor moeten nemen, om onze kinderen te zien. We vinden een prettige sfeer en een fijn leef- en leerklimaat heel erg belangrijk en zien dat als de voedingsbodem voor groei!

We doen dat niet alleen. We benutten elkaars talenten en kwaliteiten, werken intensief samen met externe partners en specialisten en trekken veelal samen op met de ouders van onze kinderen. We vinden een goede relatie met ouders erg belangrijk maar ook de onderlinge afstemming is van groot belang. We werken en leven namelijk samen in een maatschappij die beweegt én groeit en waar uitdagingen vragen om creativiteit, samenwerking en oplossingsgericht denken.

In dat kader kiezen wij daarom ook voor een dynamische schoolgids die we digitaal met onze partners delen. We kunnen deze schoolgids bij wijze van spreken dagelijks aanpassen, zodat u nog sneller op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen van een 'school in beweging'. Het afgelopen schooljaar (en dan de Coronaperiode in het bijzonder) heeft ons nogmaals duidelijk gemaakt dat we ons bewust moeten zijn van onze kwetsbaarheid, maar ook van het enorme potentieel dat we samen hebben.          Wij willen de kinderen daar bewust van maken en ze helpen om, bij de verschillende stappen die ze in hun leven nog gaan maken, goede en zorgvuldige keuzes te maken. Wij hebben daarbij een voorbeeldfunctie en dat is ook één van de redenen om voor een digitale schoolgids te kiezen en om ons steentje bij te dragen aan een duurzame wereld.
 
Passie, Positief, Beweging en in Verbinding
Ik hoop dat u met veel plezier onze schoolgids ervaart en dat u een goede indruk krijgt van wie wij zijn en waar we voor staan. Of u nu al kinderen op onze school heeft, of dat u nog op zoek bent naar een goede school voor uw zoon of dochter, of op een andere wijze interesse heeft in onze school: namens het team van 't Schrijverke wens ik u een heel mooi schooljaar toe. We kijken uit naar een prachtige samenwerking!

Met vriendelijke groeten namens team 't Schrijverke,
Peter de Baar
directeur
 

Neem contact op