swoosh

3 Het onderwijs

De centrale gedachte van ons onderwijs is dat een kind een ononderbroken ontwikkeling moet kunnen doormaken. Het onderwijs is zo ingericht, dat rekening wordt gehouden met de specifieke (on)mogelijkheden en behoeften van het kind. Het kind zelf is dus de 'norm'.

3.1 De inhoud van ons onderwijs

Onze school gaat uit van kansen en houdt  rekening met de verschillen bij de leerlingen. Zo kan het zijn dat een leerling binnen de groep een eigen programma volgt. Ook hoeft niet elke leerling dezelfde hoeveelheid leerstof te verwerken. Er wordt gekeken of een andere leerstrategie misschien beter aansluit bij een bepaalde leerling. Maatwerk kan ook zitten in kleinere aanpassingen. Een andere plek in de klas, speciaal meubilair, een koptelefoon of speciale grippers voor je pen, het zijn allemaal mogelijkheden om kinderen maximaal te kunnen ondersteunen zodat zij zich competent voelen. Het handelingsgericht werken sluit prima aan bij al deze zaken. De leerstof wordt bij de vakken rekenen, spelling en technisch lezen namelijk op drie niveaus aangeboden. Ook bij de andere vakken wordt de leerstof waar mogelijk en indien gewenst gedifferentieerd aangeboden. Het belangrijkste is dat kinderen positief benaderd worden in hetgeen zij kunnen en middels succeservaringen komen tot betere prestaties. Met de komst van Passend Onderwijs kijken we nog meer naar de mogelijkheden van kinderen en denken we nog meer in kansen.  De plusgroep, het verrijkingsonderwijs, VVE ( Voor- en Vroegschoolse Educatie), remedial teaching en MRT (Motorische Remedial Teaching) kunnen nog een extra impuls geven om kinderen die wat meer of wat minder aankunnen passend te begeleiden.
Neem contact op