swoosh

3.3 Gebruikte methodes groep 3 t/m 8

In de praktijk van alledag worden doelen en uitgangspunten waargemaakt. Het onderwijs is voortdurend in beweging. Toch komen we binnen elke jaargroep vaste elementen tegen. Om ons onderwijs zo up-to-date mogelijk te houden zijn er de laatste jaren verschillende nieuwe methodes onze school binnengekomen. Op dit moment hanteren we de volgende methodes:

 

 
Aanvankelijk leesonderwijs   Veilig Leren Lezen
Voortgezet technisch lezen Estafette
Begrijpend en studerend lezen   4  t/m 8: Leeslink 
Rekenen en Wiskunde   Wereld In Getallen 5 (nieuw)
Nederlandse Taal   Staal 
Spelling   Staal 
Aardrijkskunde   Argus Clou
Geschiedenis   Argus Clou
Natuuronderwijs en gezond gedrag   Natuniek
Verkeer   Wijzer door het verkeer
Engels   Join In
Schrijfonderwijs   Pennenstreken
Tehatex   I.s.m. Factorium vakdocenten: teamgerichte bijscholing
Sociaal-emotioneel   Goed Gedaan
Muziek
I.s.m. Factorium vakocenten: teamgerichte bijscholing
 
Bewegingsonderwijs

ICT en digitale geletterdheid                

Basislessen bewegingsonderwijs,
aangevuld met een eigen programma

Delta de Draak

 
Neem contact op