swoosh

3.3 Gebruikte methodes groep 3 t/m 8

In de praktijk van alledag worden doelen en uitgangspunten waargemaakt. Het onderwijs is voortdurend in beweging. Toch komen we binnen elke jaargroep vaste elementen tegen. Om ons onderwijs zo up-to-date mogelijk te houden zijn er de laatste jaren verschillende nieuwe methodes onze school binnengekomen. Op dit moment hanteren we de volgende methodes:

 

 
Aanvankelijk leesonderwijs   Veilig Leren Lezen
Voortgezet technisch lezen Estafette
Begrijpend en studerend lezen   4  t/m 8: Leeslink 
Rekenen en Wiskunde   Wereld In Getallen
Nederlandse Taal   Staal 
Spelling   Staal 
Aardrijkskunde   Argus Clou
Geschiedenis   Argus Clou
Natuuronderwijs en gezond gedrag   Natuniek
Verkeer   Wijzer door het verkeer
Engels   The team: structureel aangeboden in groep 5 t/m8
incidenteel in de groepen 3 en 4. In de groepen 1/2 worden de prentenboekjes van My name is Tom gebruikt.
Schrijfonderwijs   Pennenstreken
Tehatex   I.s.m. Factorium vakdocenten teamgerichte nascholing
Sociaal-emotioneel   Goed Gedaan
Muziek
I.s.m. Factorium vakocenten: teamgerichte nascholing
 
Bewegingsonderwijs

Computeronderwijs                  

Basislessen bewegingsonderwijs,
aangevuld met een eigen programma

Delta de Draak

 
Neem contact op