swoosh

3.4 Zelfstandig werken: kieskast

Jarenlang werd op onze school gewerkt met een weektaak. Met het veranderend inzicht en het speerpunt "21st century skills" zijn we bezig met een traject om het zelfstandig werken aan te laten sluiten bij deze nieuwe ontwikkelingen.
Kieskasten zijn kasten met uitdagende opdrachten op de gebieden taal/lezen, rekenen, wereldoriëntatie, kunst/cultuur en natuur/techniek.  De ontwikkeling van de kieskast is tijdens een aantal studiedagen in gang gezet, een traject dat zich in de groepen verder ontwikkelt.  Het is de bedoeling dat onze leerlingen op een zo breed mogelijk terrein geïnspireerd worden hun talenten te ontplooien. Daarbij gebruikmakend van de skills die passen bij het onderwijs van de 21st eeuw. Tablets en computers spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit en het ontwikkelen van sociale en culturele vaardigheden zijn essentieel. De kieskast sluit daar prima op aan.
Neem contact op