swoosh

3.7 Excursies

In het kader van een project of lesthema wordt er op 't Schrijverke nogal eens een uitstapje gemaakt. Dat kan variëren van een bezoekje aan de kinderboerderij (paas-lenteviering groep 1-2) tot een excursie naar Kamp Vught (groep 8 geschiedenisles). Wij zijn van mening dat een uitstapje gekoppeld aan een project/thema duidelijk meerwaarde heeft voor het begrijpen en aanleren van een bepaalde lesinhoud. Maar elk uitstapje heeft op sociaal-emotioneel gebied zeker ook meerwaarde voor het groepsproces.  Ouders worden altijd vooraf op de hoogte gebracht van deze uitstapjes. Ook worden deze bezoekjes vermeld in 't Opschrijverke. Voor vervoer wordt u benaderd via Parro.
Neem contact op