swoosh

3.8 Computers en ICT

De digitalisering neemt een steeds grotere plaats in binnen ons onderwijsgebeuren. Enerzijds is het belangrijk dat kinderen vertrouwd raken met de multimediale mogelijkheden die zich letterlijk en figuurlijk met steeds grotere snelheid aandienen, anderzijds kan de computer door het aanbod van steeds betere programma's een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van ons onderwijs.
In de groepen 3 t/m 8 werken de leerlingen op chromebooks.  De inzet ervan geeft veel nieuwe mogelijkheden op digitaal gebied. Daarnaast hebben we nog een aantal laptops computers en tablets op school.

De kinderen uit de kleutergroepen werken spelenderwijs aan educatieve computerprogramma's waaronder  WIG (Wereld in Getallen), Woordenstart en educatieve spellen.  De programma's vanaf groep 3 leggen het accent op verdieping verrijking of herhaling van de leerstof. Ook worden educatieve spelvormen en naslagwerken op de computer gebruikt. Daarnaast biedt al deze apparatuur volop mogelijkheden voor presentaties, projecten, verslagen, typevaardigheid en inzichten in  computerprogramma's zelf.

Om de rode draad te waarborgen en de kinderen een stevig fundament te geven voor alles wat met digitale geletterdheid te maken heeft, werken we op onze school structureel met de methode Delta de Draak.
 
Ook het leerlingvolgsysteem gaat via het netwerk, zodat leerkrachten steeds kunnen beschikken over de meest actuele gegevens. Op administratief gebied (o.a. klassenmanagement) wordt steeds meer geautomatiseerd. Het gecombineerde leerlingvolg- en administratiesysteem ParnasSys , biedt daartoe veel mogelijkheden. De ouders hebben via het ouderportaal toegang tot ParnasSys om de resultaten van hun kinderen thuis te kunnen bekijken.  

3.8.1 Digitale schoolborden
We werken inmiddels met de tweede generatie digitale schoolborden.  Borden die geheel aansluiten bij de technisch/digitale ontwikkelingen van dit moment.  Dat betekent nog meer mogelijkheden om onze lessen op eigentijdse wijze vorm te geven. Met de digitale schoolborden kan het onderwijs nog efficiënter worden ondersteund en zijn de mogelijkheden van een wereldwijd web op een aantrekkelijke manier à la minute in het klaslokaal inzetbaar. Middels een teambrede scholing Prowise hebben alle leerkrachten inmiddels een certificaat behaald en kennen ze inmiddels de mogelijkheden van dit nieuwe schoolbord. Een kleinere groep leerkrachten gaat zich nog verder bekwamen in de meer specialistische functies die de borden te bieden hebben. Zij zullen hun opgedane kennis regelmatig delen met de overige teamleden.

In het hoofdstuk 'Ontwikkelingen op 't Schrijverke' wordt u op de hoogte gehouden van actuele vernieuwingen, aangezien dat op dit vlak in een rap tempo gaat. 
Neem contact op