swoosh

3.8 Computers en ICT

De computer neemt een steeds grotere plaats in binnen ons onderwijsgebeuren. Enerzijds is het belangrijk dat kinderen vertrouwd raken met de multimediale mogelijkheden die zich letterlijk en figuurlijk met steeds grotere snelheid aandienen, anderzijds kan de computer door het aanbod van steeds betere programma's een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van ons onderwijs.
We hebben momenteel zo'n 250 laptops, computers  en tablets op onze school. Dat betekent dat er in iedere groep veelvuldig gebruik van kan worden gemaakt. De kinderen uit de kleutergroepen werken spelenderwijs aan educatieve computerprogramma's waaronder  WIG (Wereld in Getallen), Woordenstart en educatieve spellen.  De programma's vanaf groep 3 leggen het accent op verdieping verrijking of herhaling van de leerstof. Ook worden educatieve spelvormen en naslagwerken op de computer gebruikt. Door de beschikbaarheid van een draadloos netwerk is het mogelijk om toegang tot het internet te krijgen. De aanschaf van een groot aantal laptops en tablets geeft nog meer mogelijkheden om met de leerlingen de digitale snelweg op te gaan. Ook het leerlingvolgsysteem gaat via het netwerk, zodat leerkrachten steeds kunnen beschikken over de meest actuele gegevens. Op administratief gebied (o.a. klassenmanagement) wordt steeds meer geautomatiseerd. Het gecombineerde leerlingvolg- en administratiesysteem ParnasSys waarmee we nu enkele jaren werken, biedt daartoe steeds meer mogelijkheden. De ouders hebben via het ouderportaal toegang tot ParnasSys om de resultaten van hun kinderen thuis te kunnen bekijken.  Met de digitale schoolborden kan het onderwijs nog efficiënter worden ondersteund en zijn de mogelijkheden van een wereldwijd web op een aantrekkelijke manier à la minute in het klaslokaal optimaal inzetbaar.

Boven onze 'Paula' vindt men het computerbalkon waarop het mogelijk is met een hele klas tegelijk aan de computers te werken. Per toerbeurt zijn de groepen ingeroosterd. Ook blijft er tijd over voor vrije werkmomenten waar klassikaal of individueel gebruik van wordt gemaakt. In de kast op het computerbalkon bevinden zich een groeiend aantal tablets dat steeds vaker de klas mee wordt ingenomen.
 

3.8.1 Nieuwe schoolborden

Vorig schooljaar zijn onze digitale schoolborden vervangen door zeer geavanceerde ''opvolgers''. Borden die geheel aansluiten bij de technisch/digitale ontwikkelingen van dit moment.  Dat betekent nog meer mogelijkheden om onze lessen op eigentijdse wijze vorm te geven. Middels een teambrede scholing Prowise hebben alle leerkrachten inmiddels een certificaat behaald en kennen inmiddels de basismogelijkheden van dit nieuwe schoolbord. Een kleinere groep leerkrachten gaat zich nog verder bekwamen in de meer specialistische functies die de borden te bieden hebben. Zij zullen hun opgedane kennis regelmatig delen met de overige teamleden.
Neem contact op