swoosh

5 De kwaliteit van ons onderwijs

5.1 Inspectierapport


Ook extern wordt er naar 't Schrijverke gekeken. De onderwijsinspectie bezoekt via een vast gelegd tijdpad (meestal om de 4 jaar) de school en brengt daarna verslag uit over de kwaliteit.

Het laatste inspectiebezoek heeft op 30 mei 2017, plaatsgevonden. Een dag waarop de school uitgebreid werd gescreend. Klassenbezoeken, gesprekken met leerkrachten, leerlingen, ouders, directie en zorgteam, het stond allemaal op het programma. En de weken vooraf waren er natuurlijk al stapels documenten toegestuurd, die de inspecteur al een beeld moesten geven hoe het er op dat moment op onze school bijstond en welke kant we met ons onderwijs op wilden gaan. We kunnen zeggen dat de inspectie aan het bezoek een zeer positief beeld van onze school overhield. Op de site van de inspectie primair onderwijs vindt u de beoordeling van onze school. 
 
In het schoolplan zullen wij de positief beoordeelde indicatoren uiteraard handhaven en de verbeterpunten verder optimaliseren.
 
Neem contact op